Đề thi thử Đại học môn Vật lí lần 2 năm 2014 Diễn đàn vật lí phổ thông

Câu 36 mình nghĩ phải là:
$$10^{-\dfrac{1}{2}L_B}=\dfrac{10^{-\dfrac{1}{2}L_A}+n10^{-\dfrac{1}{2}L_C}}{n+1}$$
Câu 15 không có đáp án ( Chắc anh tk gõ nhầm đáp án câu 14 thành câu 15 nên 2 câu này có A, B, C, D giống hệt nhau)
Tạm ứng trước 2 câu xem thế nào đã :(
Câu 36 anh gõ nhầm, e làm đúng rồi. Câu 15 copy đáp án xuống nhưng quên sửa lại. E còn thắc mắc gì thì đưa lên nhé
 
Câu 36 anh gõ nhầm, e làm đúng rồi. Câu 15 copy đáp án xuống nhưng quên sửa lại. E còn thắc mắc gì thì đưa lên nhé
Ok anh.
Câu 13 em nghĩ anh cho số liệu chưa hợp lí
Chố vận tốc thay đổi em nghĩ nên đổi thành $5.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và các đáp án vì nếu để đề như của anh thì tính ra $n$ quá lớn!
Câu 19 thay chỗ $18\pi $ thành $16\pi $ và câu đó em nghĩ chưa có đáp án đúng
Câu 20 em tính ra $9cm$
Câu 26 em nghĩ anh phải cho $L$ hoặc cho $C$ mới tính được
Câu 32 em tính không có đáp số nhưng câu này em không chắc lắm để em xem lại đã
 
Ok anh.
Câu 13 em nghĩ anh cho số liệu chưa hợp lí
Chố vận tốc thay đổi em nghĩ nên đổi thành $5.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và các đáp án vì nếu để đề như của anh thì tính ra $n$ quá lớn!
Câu 19 thay chỗ $18\pi $ thành $16\pi $ và câu đó em nghĩ chưa có đáp án đúng
Câu 20 em tính ra $9cm$
Câu 26 em nghĩ anh phải cho $L$ hoặc cho $C$ mới tính được
Câu 32 em tính không có đáp số nhưng câu này em không chắc lắm để em xem lại đã
Câu 13 để a xem lai
Câu 19 sửa vậy đúng rồi
Câu 20 em nghĩ kĩ lại xem, câu này hơi lừa tí
Câu 26 để a về nhà xem lại số liệu, giờ a không có ở nhà
Câu 32 câu này có đáp số đó e
Các em còn gì thắc mắc thì góp ý để đề hoàn chỉnh luôn nha
 
Câu 13 để a xem lai
Câu 19 sửa vậy đúng rồi
Câu 20 em nghĩ kĩ lại xem, câu này hơi lừa tí
Câu 26 để a về nhà xem lại số liệu, giờ a không có ở nhà
Câu 32 câu này có đáp số đó e
Các em còn gì thắc mắc thì góp ý để đề hoàn chỉnh luôn nha
Vâng để em xem lại. .. À còn câu 50 nữa anh em tính ra $2200\sqrt{2}V$
 
Có bạn nào làm xong đề này chưa. Up đáp án cùng đọ đi. :D
Đáp án của mình.
1. D 2. A 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. D
11. D 12. C 13. 14. C 15. A 16. B 17. C 18. C 19. 20.
21. B 22. B 23. D 24. A 25. B 26. 27. A 28. A 29. A 30. B
31. D 32. C 33. C 34. A 35. D 36. C 37. B 38. C 39. D 40. C
41. D 42. A 43. C 44. B 45. D 46. D 47. B 48. A 49. C 50. B
Một số câu mình chưa ghi có nghĩa là theo mình đáp án khác
Câu 13. $2.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Câu 19. Không có pt nào thỏa mãn cả! ! !
Câu 20. $9cm$
Câu 26. $2,25.10^{-8}\left(J \right)$
 
Đáp án của mình.
1. D 2. A 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. D
11. D 12. C 13. 14. C 15. A 16. B 17. C 18. C 19. 20.
21. B 22. B 23. D 24. A 25. B 26. 27. A 28. A 29. A 30. B
31. D 32. C 33. C 34. A 35. D 36. C 37. B 38. C 39. D 40. C
41. D 42. A 43. C 44. B 45. D 46. D 47. B 48. A 49. C 50. B
Một số câu mình chưa ghi có nghĩa là theo mình đáp án khác
Câu 13. $2.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Câu 19. Không có pt nào thỏa mãn cả! ! !
Câu 20. $9cm$
Câu 26. $2,25.10^{-8}\left(J \right)$
Mình lệch với bạn câu:
4D: "Góc giữa 2 hạt X"
21D
32D
45B
35 không biết làm. :D
Còn lại là giống nhau
à còn câu 20 nói ở trên
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
GS.Xoăn Giải chi tiết Đề thi thử Đại học diễn đàn vatliphothong.vn lần I 2015 Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 99
Tăng Hải Tuân Đề thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 9
hoankuty Tổng hợp đề thi thử của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 1
NTH 52 Đề thi thử Đại học môn Vật lí - Bùi Đình Hiếu Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 17
NTH 52 Đề thi thử Đại học môn Vật lí lần 1 năm 2014 Diễn đàn vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 29
T Tổng hợp đề thi thử lần 1,2,3,4 năm 2013 của diễn đàn Vật Lý Phổ Thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 1
kiemro721119 Nhận xét đề thi thử lần 4 của diễn đàn. Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 5
NTH 52 Đề thi thử đại học môn vật lí lần 4 năm 2013 của diễn đàn vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 108
Tăng Hải Tuân Nhận xét về đề thi thử Đại học lần II môn Vật Lí 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 21
Tăng Hải Tuân [20h - Thứ 3 - 16/10/2012] Đề thi thử Đại học lần II năm 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 0
Tăng Hải Tuân [Thông báo] Về đề thi thử của diễn đàn vatliphothong.vn Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 3
Tăng Hải Tuân Đáp án thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 1
NTH 52 Đáp án thi thử đại học lần 4 /2013 của diễn đàn vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 3
Tăng Hải Tuân Thi thử Đại học lần III môn Vật Lí 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 34
Tăng Hải Tuân Đáp án Thi thử Đại học lần II 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 21
Tăng Hải Tuân Thi thử Đại học lần II môn Vật Lí 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 21
Tăng Hải Tuân Đáp án Thi thử Đại học lần I 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 28
Tăng Hải Tuân Thi thử Đại học lần I môn Vật Lí 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 17
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top