Sau $\dfrac{3}{4}$ chu kì dao động của mạch thì

Câu hỏi
Trong mạch dao động lí tưởng $LC$. Lúc $t_0=0$ bản tụ $A$ tích điện dương, bản tụ $B$ tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ $B$ sang $A$. Sau $\dfrac{3}{4}$ chu kì dao động của mạch thì
A. dòng điện qua L theo chiều từ $A$ đến $B$, bản $A$ tích điện âm.
B. dòng điện đi theo chiều từ $A$ đến $B$, bản $A$ tích điện dương.
C. dòng điện đi theo chiều từ $B$ đến $A$, bản $A$ tích điện dương.
D. dòng điện đi theo chiều từ $B$ đến $A$, bản $A$ tích điện âm.
 
Câu hỏi
Trong mạch dao động lí tưởng $LC$. Lúc $t_0=0$ bản tụ $A$ tích điện dương, bản tụ $B$ tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ $B$ sang $A$. Sau $\dfrac{3}{4}$ chu kì dao động của mạch thì
A. dòng điện qua L theo chiều từ $A$ đến $B$, bản $A$ tích điện âm.
B. dòng điện đi theo chiều từ $A$ đến $B$, bản $A$ tích điện dương.
C. dòng điện đi theo chiều từ $B$ đến $A$, bản $A$ tích điện dương.
D. dòng điện đi theo chiều từ $B$ đến $A$, bản $A$ tích điện âm.
Lời giải

Nói đơn giản thế này nhé, sau 1/4T thì điện tích đổi dấu, sau 1/2T thì dòng điện đổi chiều , mong b sẽ tự làm được
 
Câu hỏi
Trong mạch dao động lí tưởng $LC$. Lúc $t_0=0$ bản tụ $A$ tích điện dương, bản tụ $B$ tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ $B$ sang $A$. Sau $\dfrac{3}{4}$ chu kì dao động của mạch thì
A. dòng điện qua L theo chiều từ $A$ đến $B$, bản $A$ tích điện âm.
B. dòng điện đi theo chiều từ $A$ đến $B$, bản $A$ tích điện dương.
C. dòng điện đi theo chiều từ $B$ đến $A$, bản $A$ tích điện dương.
D. dòng điện đi theo chiều từ $B$ đến $A$, bản $A$ tích điện âm.
Mình ra 2th ra B hoặc D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Bibubo225 Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
hau dau Phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Mai Bò Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
tien dung Sau $\frac{3}{4}T$ thì dao động của mạch là: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 0
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Iukk Phát biểu sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
chunhung Xác định điện lượng chuyển qua tụ sau một đơn vị thời gian Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 6
lkshooting Điều nào sau đây mô tả đúng hiện tượng vật lý xảy ra ở lân cận M: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
triminhdovip137 Câu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 11
kiemro721119 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường. Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
D Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
KSTN_BK_95 Các tính chất sau, cái nào không phải tính chất của sóng điện từ ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
triminhdovip137 Kết luận nào sau đây là sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
ashin_xman Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
NTH 52 Trong các câu sau, câu trả lời đúng nhất là? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
__Black_Cat____! Chiếu chùm tia $X$ vào vỏ quả cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó quả cầu sinh ra: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Nhiệt lượng Q toả ra trong một chu kỳ trên cuộn cảm có điện trở thuần R là Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 8
huynhcashin Với giá trị nào của C thì chu kỳ dao động riêng của mạch nhỏ nhất Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 5
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top