Xác định quãng đường từ $t_{1}=1$s đến $t_{2}=\frac{13}{6}$

Bài toán
Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox ( O là vị trí cân bằng) có phương trình: $x=5\cos \left(2 \pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)$ cm (t đo bằng s). Xác định quãng đường từ $t_{1}=1$s đến $t_{2}=\dfrac{13}{6}s$
A. 32,5 cm
B. 5 cm
C. 22,5 cm
D. 17,5 cm
 
$T=\dfrac{2\pi }{\omega }=1$s
$\Delta t=t_2-t_1=\dfrac{7}{6}$s
$\Rightarrow$ $\Delta t= T+\dfrac{T}{6}$
$\Rightarrow$ Quãng đường đi được là $4A+\dfrac{A}{2}=22,5$ $\Rightarrow$ C
 
Hình như đáp số có vấn đề rồi cậu, k có đáp số nào đúng cả.

$t_2 - t_1 = \dfrac{7}{6}s = T + \dfrac{T}{6}$

→ $S = 4A + S_{dư}$

Tại $t_1 = 1s$: $x_1 = 2,5\sqrt{3} cm; v_1 > 0$

Tại $t_2 = \dfrac{13}{6}s$: $x_2 = 2,5\sqrt{3} cm; v_2 < 0$

→ $S_{dư} = 2\left(5-2,5\sqrt{3}\right) = 10 - 5\sqrt{3}$

→ $S = 30 - 5\sqrt{3} cm = 21,24 cm$
 
Hình như đáp số có vấn đề rồi cậu, k có đáp số nào đúng cả.

$t_2 - t_1 = \dfrac{7}{6}s = T + \dfrac{T}{6}$

→ $S = 4A + S_{dư}$

Tại $t_1 = 1s$: $x_1 = 2,5\sqrt{3} cm; v_1 > 0$

Tại $t_2 = \dfrac{13}{6}s$: $x_2 = 2,5\sqrt{3} cm; v_2 < 0$

→ $S_{dư} = 2\left(5-2,5\sqrt{3}\right) = 10 - 5\sqrt{3}$

→ $S = 30 - 5\sqrt{3} cm = 21,24 cm$
Ok với cách bạn!
 
Bạn sai. Nếu làm như vật thì phải như thế này mới chuẩn:
$s_{1}$ là đoạn từ $t=0\rightarrow t_{1}$ và $s_{2}$ là từ $t=0\rightarrow t_{2}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhtangv Xác định quãng đường Bài tập Dao động cơ 2
S Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ kể từ lúc nhận lực? Bài tập Dao động cơ 2
__Black_Cat____! Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động? Bài tập Dao động cơ 15
T Xác định quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 2
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
T Xác định thời điểm thứ 100 Bài tập Dao động cơ 8
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
My sky Xác định $\alpha$ Bài tập Dao động cơ 1
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định khoảng cách nơi bóng đập vào mặt đặt. Bài tập Dao động cơ 0
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
K Xác định vị trí và chiều chuyển động. Bài tập Dao động cơ 14
F Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Xác định độ lớn của điện tích q? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định hướng và độ lớn cường độ điện trường. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hãy xác định độ cứng của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định chiều dài con lắc: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
E Xác định độ cao cực đại so với vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Xác định biên độ của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
Long Stoner Xác định chu kì dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 0
GS.Xoăn Xác định chu kỳ dao động nhỏ của hệ. Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định tần số góc và biên độ. Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
P Hãy xác định giá trị cực đại của A để vật nặng vẫn dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
Del Enter Xác định thời điểm thứ 300 Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$? Bài tập Dao động cơ 5
Đinh Phúc Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 4
hang49 Chọn khẳng định chính xác? Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau Bài tập Dao động cơ 7
cong_chua_buong_binh_605 Xác định pha ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Xác định biên độ mới của hệ Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top