Phôtôn thuộc loại nào?

Câu hỏi
Phôtôn phát ra khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K là phôtôn thuộc loại nào?
Chọn một câu trả lời
A. Ánh sáng khả kiến
B. Tử ngoại
C. Hồng ngoại
D. Sóng vi ba
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ThamHuong97 Nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
V Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn với số phôtôn chiều tới khối kim loại ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
M Phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu.. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
T Số phôtôn kích thích tương ứng với mỗi phôtôn phát quang là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Giới hạn quang điện của kim loại là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Công thoát của electron đối với kim loại dùng làm catốt sẽ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Giới hạn quang điện của kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Đinh Văn Tùng Số bức xạ với loại bức xạ khác nhau thế nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
missyou1946 Giới hạn của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
missyou1946 Giới hạn quang điện kim loại làm bằng catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Số phát biểu đúng về các loại tia là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Love_is_so_vague Giới hạn quang điện của kim loại trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Giới hạn quang điện không xảy ra với kim loại nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
ShiroPin Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
M Công thoát A của kim loại đó tính theo $f_1$ và $f_2$ theo biểu thức là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Hỏi nếu chiếu riêng tần số $f$ vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa điện) thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
triminhdovip137 Điện thế cực đại của tấm kim loại là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên thì điện thế cực đại của quả cầu là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top