Trong phân rã phóng xạ $\beta ^{-}$ của một chất phóng xạ thì

Bài toán
Trong phân rã phóng xạ $\beta ^{-}$ của một chất phóng xạ thì
A. một proton trong hạt nhân phân rã phát ra electron
B. số nucon của hạt nhân mẹ lớn hơn của hạt nhân sản phẩm
C. một notron trong hạt nhân phân rã phát ra electron
D. một electron trong nguyên tử được phóng ra
 
Bài toán
Trong phân rã phóng xạ $\beta ^{-}$ của một chất phóng xạ thì
A. một proton trong hạt nhân phân rã phát ra electron
B. số nucon của hạt nhân mẹ lớn hơn của hạt nhân sản phẩm
C. một notron trong hạt nhân phân rã phát ra electron
D. một electron trong nguyên tử được phóng ra
Mình nghĩ là B. không biết đúng không nữa
A.C. mình nghĩ là hạt nhân phân rã ra chứ chưa biết được là n hay p
D. thì sai hắn rồi vì không phải là phóng e từ nguyên tử ra mà do phân rã hạt nhân
B. câu này có vẻ có lí nhất vì cứ tao ra 1 e thì số p tăng lên 1 và số n không đổi (bảo toàn điện tích) nên số nuclon tăng lên
 
Mình nghĩ là B. không biết đúng không nữa
A.C. mình nghĩ là hạt nhân phân rã ra chứ chưa biết được là n hay p
D. thì sai hắn rồi vì không phải là phóng e từ nguyên tử ra mà do phân rã hạt nhân
B. câu này có vẻ có lí nhất vì cứ tao ra 1 e thì số p tăng lên 1 và số n không đổi (bảo toàn điện tích) nên số nuclon tăng lên
Hi, cậu nghĩ giống tớ thế. Nhưng đáp án là C cơ, hì.
 
Bài toán
Trong phân rã phóng xạ $\beta ^{-}$ của một chất phóng xạ thì
A. một proton trong hạt nhân phân rã phát ra electron
B. số nucon của hạt nhân mẹ lớn hơn của hạt nhân sản phẩm
C. một notron trong hạt nhân phân rã phát ra electron
D. một electron trong nguyên tử được phóng ra
A.D. sai thì không phải cãi j rồi
B. câu nè sao nhé vì
$X_Z^A=e_{-1}^0+Y_{Z+1}^A$​
số nuclon không hề thay đổi như câu trả lời của proboyhinhvip
C. Câu nè đúng do các bạn chắc cũng đã biết $m_p+m_e=m_n$
hay nói cách khác một hạt nowtron trong nó chứa một hạt proton và electron
Có sai chỗ nào mọi người chỉ với nhe :)
 

Quảng cáo

Top