Số vạch sáng quan sát được

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ $\lambda_1$;$\lambda_2$;$\lambda_3$ thỏa $16\lambda_1=20\lambda_2=25\lambda_3$. Từ vị trí vân sáng bậc 16 đến vân sáng bậc 20 (nằm ở cùng phía so với vân sáng trung tâm) của bức xạ $\lambda_2$ có số vạch quan sát được là
A. A.7
B. B.12
C. C.11
D. D.8
 
Chọn $i_1 = 25$ , $i_2 = 20$ , $i_3 = 16$ . $i_{12} = 100$ , $i_{23} = 80$ , $i_{13} = 400$ , $i_{123} = 400$ Đoạn từ vân 16 đến vân 20 của $\lambda _2$ là từ 320 đến 400 . Áp dụng cong thức $N = N_1 + N_2 + N_3 - N_{12} - N_{23} - N_{13} + N_{123}$ . Tính ra được B
 
Chọn $i_1 = 25$ , $i_2 = 20$ , $i_3 = 16$ . $i_{12} = 100$ , $i_{23} = 80$ , $i_{13} = 400$ , $i_{123} = 400$ Đoạn từ vân 16 đến vân 20 của $\lambda _2$ là từ 320 đến 400 . Áp dụng cong thức $N = N_1 + N_2 + N_3 - N_{12} - N_{23} - N_{13} + N_{123}$ . Tính ra được B
Bạn ơi hình như cách này không khả quan cho lắm mình dùng để tính Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 khác không đúng với đáp án vd như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nè
cho $6\lambda_1=8\lambda_2=9\lambda_3$. Từ vị trí vân sáng bậc 18 đến vân sáng bậc 27 (nằm ở cùng phía so với vân sáng trung tâm)của bức xạ $\lambda_3$ có số vạch sáng quan sát được. Mình tính ra 18 nhưng kết quả lại ra 19. Bạn còn biết cách nào khác nữa k?
 
Bạn ơi hình như cách này không khả quan cho lắm mình dùng để tính Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 khác không đúng với đáp án vd như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nè
cho 6$\lambda_1$=8$\lambda_2$=9$\lambda_3$. Từ vị trí vân sáng bậc 18 đến vân sáng bậc 27 (nằm ở cùng phía so với vân sáng trung tâm)của bức xạ $\lambda_3$ có số vạch sáng quan sát được. Mình tính ra 18 nhưng kết quả lại ra 19. Bạn còn biết cách nào khác nữa k?
Cách đó ra kq 19 bạn à . Thử tính lại xem sao đi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Mến Số vạch sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 16
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Trên màn có số vạch mà cường độ sáng triệt tiêu là Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Số vạch sáng tối đa quan sát được trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 13
P Số vạch quang phổ mà nguyên tử H có thể phát ra Bài tập Sóng ánh sáng 6
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
lovesweetback Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
superstar Tính hệ số hấp thụ của tầng điện li Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Sai số tương đối của phép đo là ? Bài tập Sóng ánh sáng 11
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top