Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số $f_1$ là

Bài toán
Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp , $R =50 \Omega $. Khi xảy ra cộng hưởng ở tần số $f_1$ thì cường độ dòng điện bằng 1 A . Tăng tần số của mạch điện lên gấp đôi , nhưng giữ giữ nguyên hiệu điện thế hiệu dụng và các thông số khác của mạch thì cường độ dòng điện bằng 0,8 A. Cảm kháng của cuộn dây khi còn tần số $f_1$ là :
A. 25
B. 50
C. 37,5
D. 75
 
Bài toán
Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp , R =50 $\OMEGA $. Khi xảy ra cộng hưởng ở tần số $f_1$ thì cường độ dòng điện bằng 1 A . Tăng tần số của mạch điện lên gấp đôi , nhưng giữ giữ nguyên hiệu điện thế hiệu dụng và các thông số khác của mạch thì cường độ dòng điện bằng 0,8 A. Cảm kháng của cuộn dây khi còn tần số $f_1$ là :
A. 25
B. 50
C. 37,5
D. 75
Ta có: Khi $f=f_{1}$ Mạch xảy ra cộng hưởng $\Rightarrow Z_{L_{1}}=Z_{C_{1}}=x$
Khi $f=f_{2}=2f_{1}$
$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
Z_{L_{2}}=2Z_{L_{1}}=2x & & \\
Z_{C_{2}}=\dfrac{Z_{C_{1}}}{2}=\dfrac{x}{2} & &
\end{matrix}\right.$
Lập tỉ số
$\dfrac{I_{1}}{I_{2}}=\dfrac{Z_{2}}{Z_{1}}=\dfrac{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L_{2}}-Z_{C_{2}}\right)^{2}}}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L_{1}}-Z_{C_{1}}\right)^{2}}}=\dfrac{5}{4}$
Thay vào ta được $Z_{L_{1}}=Z_{C_{1}}=x=25\Omega $
Chọn A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
Tinh Hoang Cảm kháng của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của cảm kháng khi $L=L_1$ là. Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
M Cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 8
NTH 52 Tức thời Giá trị cảm kháng của cuộn dây bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Halerm Dép Tính cảm kháng của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 0
Tùng333 Cảm kháng của cuộn cảm là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Cherry f biến thiên Tính cảm kháng của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
T Cảm kháng của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 8
A Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tỷ số giữa dung kháng và cảm kháng của đoạn mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tần số $f=50Hz$ và hiệu suất truyền nhiệt là $80$%. Cảm kháng của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cảm kháng cuộn dây khi $f=f_{1} $ là Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Lệch pha Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
0 MBA Tỷ lệ giữa điện trở thuần r và cảm kháng $Z_{L}$? Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Cảm kháng đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 24
haruki Cảm kháng bằng bao nhiêu khi $U_{NB}$ cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 7
rainmeteror MPĐ Nếu roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 5
T Độ tự cảm của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 3
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
CrapWolf Độ tự cảm của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 8
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
gabpaw Cường độ dòng điện qua cuộn cảm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
phanha11a1 Điện áp hai đầu cuộn cảm bằng? Bài tập Điện xoay chiều 14
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Độ tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top