Dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc $90^{0}$

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài l=1 m, được treo vào buồng thang máy đứng yên . Vị trí cân bằng ban đầu của nó là B . Kéo lệch con lắc ra vị trí A sao cho con lắc tạo với phương thẳng đứng một góc bằng ${2^0}$. Rồi thả cho con lắc dao động không vận tốc đầu . Đúng lúc con lắc lần đầu tiên đến B thì thang máy rơi tự do . Lấy g=10$\dfrac{m}{{{s^2}}}$. Thời gian từ lúc thả vật đến thời điểm đầu tiên mà dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc ${90^0}$ gần bằng
A. 1 s
B. 14,73 s
C. 9,05 s
D. 12,94 s
 
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài l=1 m, được treo vào buồng thang máy đứng yên . Vị trí cân bằng ban đầu của nó là B . Kéo lệch con lắc ra vị trí A sao cho con lắc tạo với phương thẳng đứng một góc bằng ${2^0}$. Rồi thả cho con lắc dao động không vận tốc đầu . Đúng lúc con lắc lần đầu tiên đến B thì thang máy rơi tự do . Lấy g=10$\dfrac{m}{{{s^2}}}$. Thời gian từ lúc thả vật đến thời điểm đầu tiên mà dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc ${90^0}$ gần bằng
A. 1 s
B. 14,73 s
C. 9,05 s
D. 12,94 s
Theo minh thì câu C đó bạn. Bạn muốn tham khảo DA không?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Chiều dài dây treo con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 3
T Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Tỉ số lực căng dây treo con lắc đơn ngay trước và sau khi vướng vào đinh là Bài tập Dao động cơ 1
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
H Tính lực căng dây cực đại của dây treo con lắc trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
L Xác định chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây treo Bài tập Dao động cơ 0
T Khi con lắc qua vị trí có thế năng bằng động năng thì dây treo lệch phương thẳng đứng góc . Bài tập Dao động cơ 3
ashin_xman Thời gian con lắc chạy sai trong một giờ và chiều dài sợi dây treo vào con lắc lúc đó là: Bài tập Dao động cơ 1
H Vị trí cân bằng của con lắc khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc $\beta $ bằng? Bài tập Dao động cơ 1
CrapWolf Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 16
CrapWolf Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm lực căng dây treo khi gia tốc cực tiểu Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
BoythichFAP Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
Huyen171 Hãy tính lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Lực căng của dây treo khi vật nặng qua vị trí $s=\frac{S_{o}}{2}$ $S_o$ là biên độ dài. Bài tập Dao động cơ 1
Orics Lực căng cực đại của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
Thảo Bùi Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Thời điểm ban đầu để cả 4 sợi dây treo trở thành 4 cạnh của 1 hình hộp chữ nhật là? Bài tập Dao động cơ 1
hao.baobinh10 Thời gian ngắn nhất để 2 dây treo song song Bài tập Dao động cơ 4
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Sức căng dây treo khi vật qua O là: Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Góc nghiêng của dây treo quả lắc so với phương thẳng đứng là Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Lực căng của dây treo quả nặng khi nó ở biên là bao nhiêu khi vật có m= 200g. Bài tập Dao động cơ 1
lam_vuong Lực đàn hội cực đại và cực tiểu tác dụng lên dây treo là Bài tập Dao động cơ 1
banana257 Lực căng của dây treo có độ lớn bằng trọng lực vật treo thì Bài tập Dao động cơ 5
H Tìm lực căng của dây treo khi gia tốc vật nặng đạt cực tiểu Bài tập Dao động cơ 9
hongmieu Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu Bài tập Dao động cơ 6
thehiep Thế năng tại vị trí dây treo hợp với phương thằng đứng góc $60^0$ Bài tập Dao động cơ 2
phenol phenic Tại vị trí lực căng dây treo 4N xác định gia tốc của vật? Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Một vật khối lượng M được treo trên trần nhà bằng sợi dây nhẹ không dãn. Phía dưới vật M có gắn một Bài tập Dao động cơ 1
crazyfish2008 Lực căng cực đại của dây treo Bài tập Dao động cơ 1
T Tính lực căng của sợi dây khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$ Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
iori198 Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí ban đầu là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Ở thời điểm người thợ xây buông tay thì dây dọi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc gần đúng bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top