L biến thiên Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là

Bài toán
Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở $R$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng gấp 3 lần điện trở $R$. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và hệ số công suất của mạch AB khi cuộn cảm có giá trị $L_{1}$ lần lượt là $U_{1}$ và $\cos \varphi _{1}$. Khi cuộn cảm có giá trị $L_{2}$ thì các giá trị tương ứng nói trên là $U_{1}$ và $\cos \varphi _{2}$. Biết$L_{2}=2L_{1}$, $U_{1}=2U_{2}$. Giá trị của $\cos \varphi _{1}$ và $\cos \varphi _{2}$ là
A. $\dfrac{2}{\sqrt{5}};\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}};\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
C. $\dfrac{2}{\sqrt{5}};\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
D. $\dfrac{1}{\sqrt{2}};\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$
 
Bài toán
Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở $R$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng gấp 3 lần điện trở $R$. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và hệ số công suất của mạch AB khi cuộn cảm có giá trị $L_{1}$ lần lượt là $U_{1}$ và $\cos \varphi _{1}$. Khi cuộn cảm có giá trị $L_{2}$ thì các giá trị tương ứng nói trên là $U_{1}$ và $\cos \varphi _{2}$. Biết$L_{2}=2L_{1}$, $U_{1}=2U_{2}$. Giá trị của $\cos \varphi _{1}$ và $\cos \varphi _{2}$ là
A. $\dfrac{2}{\sqrt{5}};\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}};\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
C. $\dfrac{2}{\sqrt{5}};\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
D. $\dfrac{1}{\sqrt{2}};\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$
Bài nè hình như đã có trên diễn đàn rồi hình đáp án là C.
Hình như cũng đã có trong đề đại học khối A năm 2011 hay 2012 ý :)
 
Bài này giống Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đại học thôi chứ không phải đâu.
Thông cảm mình không biết viết telex. Vì Z đoạn MB không đổi. Ta có U1=2U2-$\Rightarrow$
I1=2. I2. Thay I bằng Uab(hằng số) chia tổng trở + Zc=3R biến đổi tẹo là ra đáp án thôi;)
 
$L_1 : U_R = 1 , U_C = 3 , U_L = x$
$L_2 : U_R = 0,5 , U_C = 1,5 , U_L = x$
Từ trên suy ra $1^{2} + \left( 3 - x \right)^{2}= 0,5^{2} + \left( 1,5 -x \right)^{2}$ GIải ra được x = 2,5
Thay số tính được C
 
Last edited:
Bài toán
Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở $R$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng gấp 3 lần điện trở $R$. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và hệ số công suất của mạch AB khi cuộn cảm có giá trị $L_{1}$ lần lượt là $U_{1}$ và $\cos \varphi _{1}$. Khi cuộn cảm có giá trị $L_{2}$ thì các giá trị tương ứng nói trên là $U_{1}$ và $\cos \varphi _{2}$. Biết$L_{2}=2L_{1}$, $U_{1}=2U_{2}$. Giá trị của $\cos \varphi _{1}$ và $\cos \varphi _{2}$ là
A. $\dfrac{2}{\sqrt{5}};\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}};\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
C. $\dfrac{2}{\sqrt{5}};\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
D. $\dfrac{1}{\sqrt{2}};\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$
Ta có: $L_{2}=2L_{1}\Rightarrow Z_{L_{2}}=2Z_{L_{1}}$
$U_{1}=2U_{2}$
$\Rightarrow Z_{2}=2Z_{1}$
$\Rightarrow R^{2}+\left(Z_{L_{2}}-Z_{C}\right)^{2}=4R^{2}+4\left(Z_{L_{1}}-Z_{C}\right)^{2}$
Thay
$\left\{\begin{matrix}
Z_{C}=3R & & \\
Z_{L_{2}}=2Z_{L_{1}} & &
\end{matrix}\right.$
Ta được $\cos \varphi _{1}=\dfrac{2}{\sqrt{5}},\cos \varphi _{2}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
KiềuPhong Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 3
A Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
MR...Teo f biến thiên Giá trị của $cos\varphi =?$ khi $\frac{L}{C}=\frac{R^{2}}{n}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
Alitutu Giá trị của P Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Nhật Hệ số công suất của cuộn dây và của đoạn mạch AB là Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 0
Alitutu Giá trị của $r_{2}$ và c lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Khi r thay đổi, giá trị của $c_{0}$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Số cặp cực của roto lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu L biến thiên Giá trị của điện trở thuần $R$ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
A f biến thiên Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Hệ số công suất của mạch AB khi $L=L_{1}$ là Bài tập Điện xoay chiều 5
anzaiii A. Xác định $Z_L$ ? b. Viết biểu thức của i c. Xác định $U_{AD}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
D R biến thiên Giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 7
D Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
D MPĐ Công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
D Điện dung của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top