Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào

Bài toán
Cho một tụ điện phẳng , khoảng cách giữa hai bản tụ là d=5cm và hiệu điện thế tụ U=8V. Chiếu một tia sáng đơn sắc hẹp vào tâm của bản kim loại làm cực âm của tụ thì có electron bứt ra. Công thoát của kim loại A=3,975 eV và bước sóng của ánh sáng chiếu tới $\lambda =0,8\lambda_{0}$ . Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào:
A. 6,25 cm
B. 2,18 cm
C. 4,52 cm
D. 3,52 cm
 
Bài toán
Cho một tụ điện phẳng , khoảng cách giữa hai bản tụ là d=5cm và hiệu điện thế tụ U=8V. Chiếu một tia sáng đơn sắc hẹp vào tâm của bản kim loại làm cực âm của tụ thì có electron bứt ra. Công thoát của kim loại A=3,975 eV và bước sóng của ánh sáng chiếu tới $\lambda =0,8\lambda_{0}$ . Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào:
A. 6,25 cm
B. 2,18 cm
C. 4,52 cm
D. 3,52 cm
Lời giải

Để có bán kính lớn nhất thì electron (e) bay ra theo phương song song với bản tụ.

Theo phương ngang, nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a dưới tác dụng của lực điện trường.

$$\rightarrow a=\dfrac{F}{m}=\dfrac{\left|e \right|U}{dm}$$

Khi đến bản cực dương, quãng đường nó đã đi được là S=d.

$$\rightarrow t=\sqrt{\dfrac{2d}{a}}=d\sqrt{\dfrac{2m}{\left|e \right|U}}$$

Theo phương thẳng đứng nó chuyển động đều với vận tốc v.

Lại có:

$$\left|e \right|U_{h}=\dfrac{mv^{2}}{2}\Rightarrow v=\sqrt{\dfrac{2.\left|e \right|U_{h}}{m}}$$

$$\Rightarrow R=v.t=2d\sqrt{\dfrac{U_{h}}{U}}=3,52\left(cm\right)$$
Đáp án D. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Cherry Tính bán kính quĩ đạo lớn nhất của electron Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Heavenpostman Bán kính vùng trên Anốt mà e đập vào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Bán kính của vùng trên Anot mà điện tử đập vào là Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
hoaluuly777 Các e quang điện bị kéo trở lại catốt trên 1 vùng được giới hạn bởi đường tròn có bán kính Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
dungpro1511 Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
S Chùm sáng có đường kính 0,9mm. Cường độ chùm sáng là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
O Xác định độ lớn và chiều vecto cảm ứng từ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Lực này có độ lớn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
chinhanh9 Số vạch quang phổ lớn nhất của hiđrô? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Halerm Dép Độ lớn của hiệu điện thế hãm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
M Phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top