Truyền tải điện Điện áp nơi cấp điện là bao nhiêu?

Bài toán
Một khu tập thể tiêu thụ một công suất điện 14289W, trong đó các dụng cụ tiêu thụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở điện áp hiệu dụng 220V. Điện trở của dây tải điện từ nơi cung cấp đến khu tập thể là $r$ . Khi khu tập thể không dùng máy hạ thế, để các dụng cụ điện này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng ở nơi cấp điện là 359V, khi đó hiệu điện thế tức thời ở hai đầu dây của khu tập thể nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với dòng điện chạy trong mạch. Khi khu tập thể dùng máy hạ thế lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là $\dfrac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=15$ . Để các dụng cụ điện ở khu tập thể hoat động bình thường như khi không dùng máy biến áp thì điện áp ở nơi cấp điện là bao nhiêu?(Hệ số công suất ở mạch sơ cấp bằng 1)
A. 1654 V
B. 3309V
C. 4963V
D. 6616V
 
Bài toán
Một khu tập thể tiêu thụ một công suất điện 14289W , trong đó các dụng cụ tiêu thụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở điện áp hiệu dụng 220V. Điện trở của dây tải điện từ nơi cung cấp đến khu tập thể là $r$ . Khi khu tập thể không dùng máy hạ thế , để các dụng cụ điện này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng ở nơi cấp điện là 359V , khi đó hiệu điện thế tức thời ở hai đầu dây của khu tập thể nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với dòng điện chạy trong mạch. Khi khu tập thể dùng máy hạ thế lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là $\dfrac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=15$ . Để các dụng cụ điện ở khu tập thể hoat động bình thường như khi không dùng máy biến áp thì điện áp ở nơi cấp điện là bao nhiêu? ( Hệ số công suất ở mạch sơ cấp bằng 1)
A. 1654 V
B. 3309V
C. 4963V
D. 6616V
Lời giải

Ta có công suất nơi tiêu thụ là 14289(W): $220.I.\cos \dfrac{\pi }{6} =14280$
$$\rightarrow I=75\left(A\right)$$
Ta có độ giảm điện thế :
$$359-220=r.I\rightarrow r\approx 1,8533\left(\Omega \right)$$
Khi tại nơi tiêu thụ dùng máy hạ áp:
Điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp:
$$U_{1}=220.15=3300\left(V\right)$$
$$\Leftrightarrow 14280=3300.I'\rightarrow I'=4,33\left(A\right)$$
Vậy điện áp nơi cấp điện là:
$$U=U'+R.I'=3300+1,8533.4,33=3308\left(V\right)$$
:)
 
Lời giải

Ta có công suất nơi tiêu thụ là 14289(W): $220.I.\cos \dfrac{\pi }{6} =14280$
$$\rightarrow I=75\left(A\right)$$
Ta có độ giảm điện thế :
$$359-220=r.I\rightarrow r\approx 1,8533\left(\Omega \right)$$
Khi tại nơi tiêu thụ dùng máy hạ áp:
Điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp:
$$U_{1}=220.15=3300\left(V\right)$$
$$\Leftrightarrow 14280=3300.I'\rightarrow I'=4,33\left(A\right)$$
Vậy điện áp nơi cấp điện là:
$$U=U'+R.I'=3300+1,8533.4,33=3308\left(V\right)$$
:)
Mình nghĩ cái đoạn tính r có vấn đề bạn à
 
Bài toán
Một khu tập thể tiêu thụ một công suất điện 14289W , trong đó các dụng cụ tiêu thụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở điện áp hiệu dụng 220V. Điện trở của dây tải điện từ nơi cung cấp đến khu tập thể là $r$ . Khi khu tập thể không dùng máy hạ thế , để các dụng cụ điện này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng ở nơi cấp điện là 359V , khi đó hiệu điện thế tức thời ở hai đầu dây của khu tập thể nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với dòng điện chạy trong mạch. Khi khu tập thể dùng máy hạ thế lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là $\dfrac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=15$ . Để các dụng cụ điện ở khu tập thể hoat động bình thường như khi không dùng máy biến áp thì điện áp ở nơi cấp điện là bao nhiêu? ( Hệ số công suất ở mạch sơ cấp bằng 1)
A. 1654 V
B. 3309V
C. 4963V
D. 6616V
Lời giải
Ta có cường độ dòng điện :
$$I_2=\dfrac{P}{U_2 \cos \varphi_2}= 75 A.$$
Khi chưa có biến áp hạ thế: $\overrightarrow {U_2}+\overrightarrow {U_d}=\overrightarrow {U}$
$U^2=U_2^2+U_d^2+2U_2U_d\cos \varphi_2$
$\rightarrow U_d^2+2U_2U_d \cos \varphi_2 +U_2^2-U^2=0$
$U_d^2+220\sqrt{3}U_d-80481=0$
$\rightarrow U_d=151,7$
$\rightarrow r=\dfrac{U_d}{I_2}=2 \Omega $
Khi có biến áp hạ thế:
$U_1=U_2 \dfrac{N_1}{N_2}=3300; P_1=U_1I_1; P_2=U_2I_2\cos \varphi_2$
$P_1=P_2$ nên $I_1=\dfrac{U_2I_2 \cos \varphi_2}{U_1}=\dfrac{N_2 I_2 \cos \varphi_2}{N_1}=2,5 \sqrt{3}$
$\rightarrow U'_d=I_1r=5\sqrt{3} \rightarrow U'=U'_d+U_1=3309 V$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
123anh Điện áp nơi truyền là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp hai đầu nơi phát lên tới giá trị gần nhất nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Change Điện áp hiệu dụng hai đường dây nơi phát là Bài tập Điện xoay chiều 3
S Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 6
JDieen XNguyeen Tăng điện áp nơi truyền tải lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 Tính điện áp và công suất nơi phát điện. Bài tập Điện xoay chiều 0
tien dung Để giảm điện áp trên đường dây tải điện 100 lần thì cần tăng điện áp ở nơi phát lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
G Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là: Bài tập Điện xoay chiều 7
ShiroPin Truyền tải điện Điện áp ở nơi phát trước và sau khi tăng là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Điện áp ở nơi phát trước và sau khi tăng là Bài tập Điện xoay chiều 2
dreamhigh315 Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát Bài tập Điện xoay chiều 8
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Q Điện áp giữa 2 đầu tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
V Điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 5
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
V f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu NB cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 9
V Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở là Bài tập Điện xoay chiều 5
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top