Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là

Bài toán
M và N là 2 điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau 1 khoảng 12 cm. Tại 1 điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt nguồn dao động với phương trình $u=2,5.\sqrt{2}.\cos \left(20\pi t\right) cm$ , tạo ra 1 sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v= 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là
A. 13 cm
B. 15,5 cm
C. 19 cm
D. 17 cm
 
Bài toán
M và N là 2 điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau 1 khoảng 12 cm. Tại 1 điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt nguồn dao động với phương trình $u=2,5.\sqrt{2}.\cos \left(20\pi t\right) cm$ , tạo ra 1 sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v= 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là
A. 13 cm
B. 15,5 cm
C. 19 cm
D. 17 cm
A 13 cm
 
Ta có $\varphi $ = 270 độ =180 + 90
d$^{2}$ = $\lambda $$^{2}$ + x$\frac{2}{}$
Dựa vào đường tròn x=5
suy ra d = $\sqrt{12^{2}+ 5^{2}}$ =13
Không viết được công thức nhỉ \varphi
Bạn Phải lồng công thức trong dấu $$ mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải của bạn khó hiểu quá bạn có thể nói rõ hơn chút được không
lamda =16 cơ mà và sao suy ra 5 được nhỉ
 
Bạn Phải lồng công thức trong dấu $$ mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải của bạn khó hiểu quá bạn có thể nói rõ hơn chút được không
lamda =16 cơ mà và sao suy ra 5 được nhỉ
Nhầm là MN=12cm không phải là \lambda. Cái này vẽ hình cậu ạ. Nói khó hiểu lắm
 
Bài toán
M và N là 2 điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau 1 khoảng 12 cm. Tại 1 điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt nguồn dao động với phương trình $u=2,5.\sqrt{2}.\cos \left(20\pi t\right) cm$ , tạo ra 1 sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v= 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là
A. 13 cm
B. 15,5 cm
C. 19 cm
D. 17 cm
Ta có bước sóng $\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{160}{10}=16 cm$
$\Rightarrow$ độ lệch pha giữa hai điểm $M, N$ là $\delta\phi=2\pi \dfrac{MN}{\lambda}=\dfrac{3\pi }{2}$
Độ lệch li độ của hai phần tử tại $M$ và tại $N$ là $\delta u=u_M-u_N=5. \cos \left(20\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right) cm$
Khoảng cách xa nhất giữa hai -phần tử tại $M$ và $N$:$d_{max}=\sqrt{MN^2+\delta u_{max}^2}=13 cm$
Nguồn violet
 
Last edited:
Ta có bước sóng $\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{160}{10}=16 cm$
$\Rightarrow$ độ lệch pha giữa hai điểm $M,N$ là $\delta\phi=2\pi \dfrac{MN}{\lambda}=\dfrac{3\pi }{2}$
Độ lệch li độ của hai phần tử tại $M$ và tại $N$ là $\delta u=u_M-u_N=5. \cos \left(20\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right) cm$
Khoảng cách xa nhất giữa hai -phần tử tại $M$ và $N$:$d_{max}=\sqrt{MN^2+\delta u_{max}^2}=13 cm$
Nguồn violet
Độ lệch li độ của hai phần tử tại MM và tại NN là δu=uM−uN=5.cos⁡(20πt+π4)cm\delta u=u_M-u_N=5. \cos \left(20\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right) cm
Khoảng cách xa nhất giữa hai -phần tử tại MM và NN:dmax=MN2+δumax2=13cmd_{max}=\sqrt{MN^2+\delta u_{max}^2}=13 cm
Ad giải thích hộ e 2 dòng này với ạ...
 
Ad giải thích hộ e 2 dòng này với ạ...
Chào bạn, bạn muốn hỏi cái gì nhỉ. Nếu là bạn muốn hỏi tại sao gõ được ra như vậy thì bạn tìm hiểu Latex nhé
Còn bạn muốn hỏi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này tại sao lại làm như thế thì cố gắng đọc LT thuyết phần sống cơ, bao gồm biên đồ và pha nhé. Sau đó xét đến sự vuông góc hay cái gì đó hay ho để xét cực trị bạn nhé
 
Chào bạn, bạn muốn hỏi cái gì nhỉ. Nếu là bạn muốn hỏi tại sao gõ được ra như vậy thì bạn tìm hiểu Latex nhé
Còn bạn muốn hỏi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này tại sao lại làm như thế thì cố gắng đọc LT thuyết phần sống cơ, bao gồm biên đồ và pha nhé. Sau đó xét đến sự vuông góc hay cái gì đó hay ho để xét cực trị bạn nhé
E hỏi 2 dòng e trích đấy.. Tại sao lại làm như vâỵ ạ???
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
V Trên mặt nước có BA nguồn sóng. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là ? Bài tập Sóng cơ 1
L Khoảng cách lớn nhất mà hai vật có thể đạt được là? Bài tập Sóng cơ 0
0 Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
N Khoảng cách nhỏ nhất giữa A, B là: Bài tập Sóng cơ 4
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là? Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
T Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
datanhlg Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 1
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
hang49 Khoảng cách xa nhất giữa MN và AB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm a,b Bài tập Sóng cơ 7
thanh thương Điểm M gần nhất trên trung trực $S_1S_2$ dao động cùng pha vs $S_1$ cách $S_1$ khoảng Bài tập Sóng cơ 7
H Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng Bài tập Sóng cơ 8
L Điểm dao động cực đại trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 4
A Tũn Khoảng cách của 2 điểm gần nhau nhất trên 0x mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A,B Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung trực AB một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách A một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực 1 khoảng bằng: Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 M cách điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top