Tìm tần số dao động của mẩu gỗ

Bài toán
Một mẩu gỗ dang hình trụ có khối lượng $m=0,5 \ \text{kg}$, diện tích đáy S=20$cm^{2}$ thả nổi trên mặt nước theo phương trục của hình trụ. Người ta ấn mẩu gỗ theo phương thẳng đứng để nó chìm thêm vào nước rồi thả nhẹ. Sau khi thả mẩu gỗ dao động điều hòa. Biết trọng lượng riêng của nước là D=$10^{4}$ $\dfrac{N}{m^{3}}$. Tần số góc dao động của mẩu gỗ là
A. $\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
B. 2$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
C. 3$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
D. 4$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
Đề này trên moon! Không sai đâu nha!
 
Khối gỗ chịu tác dụng lực đảy Ácsimet. Nên:

$F=-S.d.g.\omega =-S.D.\omega $.

Mẩu gỗ dao động điều hòa nên có thể coi độ cứng:

$K=S.D$

$\omega =\sqrt{\dfrac{K}{m}}=\sqrt{\dfrac{S.D}{0,5}}=2\sqrt{10} \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
 
Có thể coi đó là lực kéo về trong dao động điều hòa không nhỉ
Bài toán
Một mẩu gỗ dang hình trụ có khối lượng $m=0,5 \ \text{kg}$, diện tích đáy S=20$cm^{2}$ thả nổi trên mặt nước theo phương trục của hình trụ. Người ta ấn mẩu gỗ theo phương thẳng đứng để nó chìm thêm vào nước rồi thả nhẹ. Sau khi thả mẩu gỗ dao động điều hòa. Biết trọng lượng riêng của nước là D=$10^{4}$ $\dfrac{N}{m^{3}}$. Tần số góc dao động của mẩu gỗ là
A. $\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
B. 2$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
C. 3$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
D. 4$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
Đề này trên moon! Không sai đâu nha!
Bạn ơi khối lượng riêng của nước phải là 1000.
Bài này trong sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao trang 44 nhé!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
hunghg0 Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
M Tìm tần số góc lớn hơn Bài tập Dao động cơ 3
S Tìm tần số dao động Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm tần số $f$ của dao động? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm tần số dao động của con lắc lò xo. Bài tập Dao động cơ 7
thehiep 2 chất điểm dao động theo 2 đường thẳng song song, cùng tần số... Tìm hiệu số pha 2 dao động Bài tập Dao động cơ 4
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
O Tìm lực nén cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 4
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top