Bước sóng $\lambda $ có giá trị là

Bài toán
Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda $ , khoảng cách giữa hai khe a=0.8mm. Ban đầu tại M cách vân trung tâm 5,25mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng $\lambda $ có giá trị là
A. $0,48\mu m$
B. $0,50\mu m$
C. $0,70\mu m$
C. $0,64\mu m$
 
Bài toán
Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda $ , khoảng cách giữa hai khe a=0.8mm. Ban đầu tại M cách vân trung tâm 5,25mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng $\lambda $ có giá trị là
A. $0,48\mu m$
B. $0,50\mu m$
C. $0,70\mu m$
C. $0,64\mu m$
Lời giải

Ban đầu:
$$x_{M}=\dfrac{5\lambda D}{a}\left(1\right)$$
Sau đó:
$$x_{M}=\dfrac{3,5\lambda \left(D+0,75\right)}{a}\left(2\right)$$
Từ (1) và (2):
$$\rightarrow 5D=3,5\left(D+0,75\right)\rightarrow D=1,75\left(m\right)$$
Lại có:
$$5,25=\dfrac{5.\lambda .1,75}{0,8}\Rightarrow \lambda =0,48\left(\mu m\right)$$
Đáp án A. :)
 
Lời giải

Ban đầu:
$$x_{M}=\dfrac{5\lambda D}{a}\left(1\right)$$
Sau đó:
$$x_{M}=\dfrac{3,5\lambda \left(D+0,75\right)}{a}\left(2\right)$$
Từ (1) và (2):
$$\rightarrow 5D=3,5\left(D+0,75\right)\rightarrow D=1,75\left(m\right)$$
Lại có:
$$5,25=\dfrac{5.\lambda .1,75}{0,8}\Rightarrow \lambda =0,48\left(\mu m\right)$$
Đáp án A. :)
Ở công thức (2) phải là 1,5 \lambda chứ do là vân tối t2
 
Ở công thức (2) phải là 1,5 \lambda chứ do là vân tối t2
Đề là chuyển thành vân tối lần thứ 2 bạn ah. Có nghĩa là nó trong lúc di chuyển, nó từ vân sáng bậc 5 chuyển thành vân tối 2 lần, lần 1 là vân tối bậc 5, lần thứ 2 thành vân tối bậc 4. Cụ thể là:
vân sáng bậc 5 $\Rightarrow$ vân tối bậc 5 $\Rightarrow$ vân sáng bậc 4 $\Rightarrow$ vân tối bậc 4
nên công thức 2 sẽ là $1,5\lambda$
 
Bài toán
Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda $ , khoảng cách giữa hai khe a=0.8mm. Ban đầu tại M cách vân trung tâm 5,25mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng $\lambda $ có giá trị là
A. $0,48\mu m$
B. $0,50\mu m$
C. $0,70\mu m$
C. $0,64\mu m$
Đề khối A /2013 đây mà!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Love_is_so_vague Bước sóng $\lambda _1$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Heavenpostman Bước sóng $\lambda $ của ánh sáng kích thích bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Bước sóng $\lambda _1$ và $\lambda _2$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Năng lượng của photon có bước sóng $\lambda _{1}$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anhthich274 Tìm bước sóng $\lambda _{1},\lambda _{2}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
levietnghials Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Tỉ số bước sóng dài nhất và ngắn nhất Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
please help Bước sóng ngắn nhất của tia X? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Nguyên tử hydro phát ra photon có bước sóng là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
P Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
missyou1946 Bước sóng giới hạn quang điện là bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
vinh7aa Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro . Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ngocnhat95 Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Bước sóng giới hạn quang điện là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa-sen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Hiệu bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen và Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ashin_xman Bước sóng của bức xạ trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
phenol phenic Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
triminhdovip137 Bước sóng ngắn nhất Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
triminhdovip137 Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Bước sóng ngắn nhất của tia X có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
tkvatliphothong Tìm giá trị của các bước sóng Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Giá trị của $ \lambda $ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Hoàng Phong Gía trị của $\lambda $ là : Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Mối liên hệ giữa $\lambda _1$ và $\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
skylinehermes Giá trị giới hạn quang điện $\lambda _{0}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
lam_vuong Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Giá trị của $\lambda$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
thehiep Giá trị của $\lambda _1,\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
B Biểu thức liên hệ giữa $\lambda {_1}$ và $\Delta$ là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top