Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó.

Bài toán
Cho một lăng kính có góc chiết quang nhỏ $A=6^{o}$ và có chiết suất $n=1,62$ đối với ánh sáng màu lục. Chiếu một chùm tia tới song song, hẹp, màu lục vào cạnh của lăng kính, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang $A$ sao cho một phần của chùm tia sáng không qua lăng kính và một phần qua lăng kính. Trên một màn ảnh $E$ đặt song song với mặt phân giác của góc chiết quang và cách nó $1 m$, ta thấy có $2$ vết sáng màu lục. Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó.
 
Last edited:
Bài toán
Cho một lăng kính có góc chiết quang nhỏ $A=6^{o}$ và có chiết suất $n=1,62$ đối với ánh sáng màu lục. Chiếu một chùm tia tới song song, hẹp, màu lục vào cạnh của lăng kính, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang $A$ sao cho một phần của chùm tia sáng không qua lăng kính và một phần qua lăng kính. Trên một màn ảnh $E$ đặt song song với mặt phân giác của góc chiết quang và cách nó $1 m$, ta thấy có $2$ vết sáng màu lục. Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó.
Cậu có sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập vật lý không? Trong đó có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đấy.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T [Hsg Thanh Hóa 2012] Xác định khoảng vân trong giao thoa ánh sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
Tai Tran Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Kirito Xác định vị trí hai vân sóng của 2 bức xạ $\lambda _{1}$ và $\lambda _{2}$ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Xác định $\lambda _1$ Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Xác định số vân trùng của 3 ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Halerm Dép Xác định chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Xác định bước sóng trong giao thoa ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Xác định $\lambda_3$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Xác định $\lambda _{1}$ để vân sáng bậc 2 của $\lambda _{2}=0,4\mu m$ trùng với một vân tối của $\la Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Xác định số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi lăng kính là Bài tập Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Xác định số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
tritanngo99 Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 6
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách ngắn nhất của $MN$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Vân trung tâm( chính giữa) một khoảng 4,725mm có vân tối thứ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Vân sáng gần M nhất cùng màu với vân trung tâm cách M một khoảng? Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu Bài tập Sóng ánh sáng 6
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
seiji asakawa Khoảng vân trên màn có thay đổi không? Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _{2}$ và $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Khoảng cách hai khe $S_{1} và S_{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa 2 vân sáng trùng nhau liên tiếp là Bài tập Sóng ánh sáng 3
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
mpmikisg Khoảng cách giữa 2 khe lúc sau là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 3
phatthientai Khoảng vân giao thoa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
highhigh Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân tối xuất hiện trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 1
thu4996 Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Huy Nguyễn Khoảng cách hai khe S1 và S2 là Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách hai khe là ? Bài tập Sóng ánh sáng 6
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
D Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên nhau cách vân trung tâm khoảng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top