Số điểm dao động cùng pha với điểm O

Bài toán:
Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng giống hệt nhau $A$ và $B$ với $AB = 24cm$, cùng dao động với tần số $50Hz$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $125 cm/s$. Hai điểm M,N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn $AB$ 1 đoạn $16cm$ và cùng cách đều 2 nguồn sóng $A$ và $B$. Số điểm trên đoạn $MN$ dao động cùng pha với dao động của trung điểm $O$ của $AB$ là
A. $5$ điểm
B. $6$ điểm
C. $7$ điểm
D. $8$ điểm
 
Bài toán:
Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng giống hệt nhau $A$ và $B$ với $AB = 24cm$, cùng dao động với tần số $50Hz$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $125 cm/s$. Hai điểm M,N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn $AB$ 1 đoạn $16cm$ và cùng cách đều 2 nguồn sóng $A$ và $B$. Số điểm trên đoạn $MN$ dao động cùng pha với dao động của trung điểm $O$ của $AB$ là
A. $5$ điểm
B. $6$ điểm
C. $7$ điểm
D. $8$ điểm
Trả lời: không khó thấy rằng M, N, trên đường trung trực của AB, và MA=20 cm.
Do vậy những điểm cùng pha với O thì có độ lệch pha$\Delta\varphi =\dfrac{2\pi.12}{2,5}+k2\pi=\dfrac{2\pi.x}{2,5}$, với k nguyên, $12 \leq x\leq 20$, có 4 giá trị của k thỏa mãn,
tuy nhiên, k=0 ứng với điểm O nên loại.
Vậy có tất cả 6 điểm, chọn $B$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
Q Số điểm dao động với biên độ 4 Bài tập Dao động cơ 1
hangkull Số điểm cực đại dao động trên Ox Bài tập Dao động cơ 0
N Khoảng cách giữa hai nguồn là AB = 4$\lambda$ . Số điểm dao động với biên độ 1,5a trên đoạn AB là Bài tập Dao động cơ 1
beyondthecloud Số điểm MN dao động với biên độ $0,8A_{b}$ trên MN là: Bài tập Dao động cơ 4
sweetseventeen Số điểm dao động với biên độ cực đại mà cùng pha với nhau nhiều nhất Bài tập Dao động cơ 1
thehiep 2 chất điểm dao động theo 2 đường thẳng song song, cùng tần số... Tìm hiệu số pha 2 dao động Bài tập Dao động cơ 4
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
F Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng , tỷ số động năng của M và động năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
V Ở thời điểm tỉ số lực đàn hồi của lò xo L1 và L2 là 2 thì vật có li độ là ? Bài tập Dao động cơ 6
T Kể từ lúc thả vật,tỷ số giữa các tốc độ lớn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 1
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
H Tỉ số giữa ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm đi được trong cùng một khoảng thời gian là Bài tập Dao động cơ 2
icyangel54 Số lần chất điểm đi qua vị trí có li độ x= +1cm Bài tập Dao động cơ 2
H Tỉ số tốc độ giữa hai thời điểm gia tốc của vật triệt tiêu là Bài tập Dao động cơ 4
superstar Ở thời điểm M có động năng gấp 3 lần thế năng tỉ số động năng của M và thế năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
N Kể từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian nhỏ nhất để tỉ số giữa động năng của vật và thế năn Bài tập Dao động cơ 1
H Tính tỉ số tốc độ của hai chất điểm khi chúng gặp nhau Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần hai chất điểm gặp nhau trong $20s$ Bài tập Dao động cơ 4
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
P Số lần vật qua vị trí x=2 theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 1
Lê Quang Hưng Số phát biểu đúng là? Bài tập Dao động cơ 3
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
L Tỉ số bằng Bài tập Dao động cơ 3
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
0 Tỉ số A'/A bằng Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Tỉ số n/m xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tỉ số A'/A là Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
huonghuong0812 Số lần lực hồi phục có giá trị -5N Bài tập Dao động cơ 3
A Tần số góc của con lắc lò xo là Bài tập Dao động cơ 2
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
Mizu Aquarius Tỉ số lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 5
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
giolanh Tỉ số $\dfrac{\omega _1}{\omega _2}$ Bài tập Dao động cơ 5
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top