Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là

Bài toán
Cho 2 sợi dây giống nhau dài $3 m$ căng thẳng nằm ngang song song cùng độ cao so với mặt đất, có đầu là $O_{1}$,$O_{2}$. Tại thời điểm đầu tiên, cho $O_{1}$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,25 Hz. Sau đó 10s, cho $O_{2}$ bắt đàu dao động đi xuống với tần số 0,5 Hz. Hai sợi dây đều tạo sóng hình sin với cùng biên độ và $\lambda =60 cm$. Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là?
A. $ 10 s$
B. $ 11 s$
C. $12 s$
D. $13 s$
Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này em rs C_nhưng không biết đúng không?
 
Bài toán
Cho 2 sợi dây giống nhau dài $3 m$ căng thẳng nằm ngang song song cùng độ cao so với mặt đất, có đầu là $O_{1}$,$O_{2}$. Tại thời điểm đầu tiên, cho $O_{1}$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,25 Hz. Sau đó 10s, cho $O_{2}$ bắt đàu dao động đi xuống với tần số 0,5 Hz. Hai sợi dây đều tạo sóng hình sin với cùng biên độ và $\lambda =60 cm$. Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là?
A. $ 10 s$
B. $ 11 s$
C. $12 s$
D. $13 s$
Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này em rs C_nhưng không biết đúng không?
Bài làm:
Ta có: $v=0,3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$.
 • Để sóng truyền hết sợi dây cần $\dfrac{3}{0,3}=10\left(s\right)$.

 • Sau 10s kể từ thời điểm $O_1$ bắt đầu dao động thì sóng truyền đến cuối dây thứ nhất. $O_2$ dao động ngược pha với $O_1$.

 • Hai dây cùng hình dạng khi chúng duỗi thẳng. Vậy thời gian cần tính là:

  $\Delta t=10+\dfrac{T}{4}=11\left(s\right)$

 • Chọn B.
  P/s: Mình không chắc lắm. Mn xem sao!
 
Bài làm:
Ta có: $v=0,3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$.
 • Để sóng truyền hết sợi dây cần $\dfrac{3}{0,3}=10\left(s\right)$.

 • Sau 10s kể từ thời điểm $O_1$ bắt đầu dao động thì sóng truyền đến cuối dây thứ nhất. $O_2$ dao động ngược pha với $O_1$.

 • Hai dây cùng hình dạng khi chúng duỗi thẳng. Vậy thời gian cần tính là:

  $\Delta t=10+\dfrac{T}{4}=11\left(s\right)$

 • Chọn B.
  P/s: Mình không chắc lắm. Mn xem sao!
Em nghĩ là sợi dây 2 chưa chắc sẽ có sóng dừng
 
Bài toán
Cho 2 sợi dây giống nhau dài $3 m$ căng thẳng nằm ngang song song cùng độ cao so với mặt đất, có đầu là $O_{1}$,$O_{2}$. Tại thời điểm đầu tiên, cho $O_{1}$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,25 Hz. Sau đó 10s, cho $O_{2}$ bắt đàu dao động đi xuống với tần số 0,5 Hz. Hai sợi dây đều tạo sóng hình sin với cùng biên độ và $\lambda =60 cm$. Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là?
A. $ 10 s$
B. $ 11 s$
C. $12 s$
D. $13 s$
Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này em rs C_nhưng không biết đúng không?
Lời giải
A
Nếu muốn có sóng dừng thì hơn 20 s thì sợi 2 mới có 10s mới sóng truyền đến có sóng phản xạ truyền hết tạo sóng dựng cũng 10 s
T_1=2s
T_2=4s
Sau 10 s sợi 1 lặp vị trĩ cũ, còn sợi 2 ngược pha lúc nguồn tức cùng pha với sợi 1
nên 2 sợi trùng nhau
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Hỏi thời gian ngắn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao lâu thì O,P,Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 21
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
P Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì 3 điểm O, P, Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dâ Bài tập Sóng cơ 4
M Hỏi li độ điểm M cách O $2,5m$ tại thời điểm $2s$ Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Tại thời điểm t2,li độ của A và C đều bằng +5,5 mm. Hỏi khi đó li độ của B là Bài tập Sóng cơ 1
N Hỏi vào thời điểm nào sao đây vật có gia tốc bằng $15\pi (m/s^2)$: Bài tập Sóng cơ 3
letiendo2001 Câu hỏi về độ lệch pha Bài tập Sóng cơ 1
thuthuynguyen Hỏi tại $t_2=t_1+ 2.01$ s thì li độ bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
N Hỏi vân giao thoa qua $M$ là vân nào? Bài tập Sóng cơ 9
D Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng acăn 2 Bài tập Sóng cơ 0
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có mấy vị trí của mực nước chúng ta được âm rất nhỏ Bài tập Sóng cơ 5
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm M cực đại và ngược pha với $S_{2}$ ? Bài tập Sóng cơ 24
skylinehermes Hỏi cường độ sáng tại O là tâm màn ảnh thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng cơ 0
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
dhdhn Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
hoankuty Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 6
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại cùng phau với $u_2$? Bài tập Sóng cơ 2
litlleduck Hỏi M cách B một khoảng? Bài tập Sóng cơ 8
JDieen XNguyeen Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $CD$ có 5 điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 9
superstar Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ ,cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại dao động cùng pha với S1 Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hỏi điểm B có thể lên cao nhất so với mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
lam_vuong Hỏi người trong sân ga sẽ nghe tiếng còi tàu với tần số là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 0
ngocnhat95 Hỏi trên đoạn $S_1S_2$ có mấy điểm dao động cùng pha với $S_1$ Bài tập Sóng cơ 21
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
P Hỏi người quan sát thấy sóng truyền có chu kì bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
ngocnhat95 Hỏi người đó nghe được âm có tần số là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
N Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người? Bài tập Sóng cơ 1
D Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 2
H Điểm M thỏa mãn MA - MB = 5 (m). Hỏi tại M ta nghe được âm như thế nào? Bài tập Sóng cơ 4
H Hỏi trên CD có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 12
ashin_xman Hỏi đường cao hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_{3}$,$S_{4}$ có 5 điểm dao động cực đại? Bài tập Sóng cơ 2
dreamhigh315 Hỏi đường cực đại gần nguồn $A$ nhất sẽ cách $A$ bao nhiêu cm? Bài tập Sóng cơ 3
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top