Điểm dao động với biên độ cực đại trên BM xa B nhất là

Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn A và B cách nhau 8cm dao động với pt lần lượt là $U_{A}=2\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$ ; $U_{B}=2 \cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)$, v=10 cm/s. Điểm M trên mặt nước cách A 1 khoảng AM=10cm và B 1 khoảng BM=6cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên BM xa B nhất là
 
Trên mặt nước có 2 nguồn A và B cách nhau 8cm dao động với pt lần lượt là $U_{A}=2\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$ ; $U_{B}=2 \cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)$, v=10 cm/s. Điểm M trên mặt nước cách A 1 khoảng AM=10cm và B 1 khoảng BM=6cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên BM xa B nhất là
Bài này trước hết bạn xem điểm M nằm trong khoảng cực đại từ mấy tới mấy.
Từ đó suy ra được điểm có biên độ cực đại gần M trên MB nhất.
Ok chứ bạn
 
Có:$\lambda =\dfrac{v}{f}=2 cm$

Do $AM=10 cm, BM=6 cm ,AB=8 cm$ nên tam giác $ABM$ vuông tại .$B$.

Ta có : $-\dfrac{AB}{\lambda }

$\Leftrightarrow -4<>

Vậy có 7 dãy cực đại (-3;-2;-1;0;1;2;3). Ta xét các dãy cực đại dương về phía MB. Gọi N là điểm dao động với biên độ cực đại trên BM và xa B nhất. Khi đó, N sẽ thuộc dãy cực đại số 1. Do đó ta có:

$NA-NB=\lambda =2$ và $NA^{2}-NB^{2}=AB^{2}=64$

$\Rightarrow NB=15 cm$
NB=15 cm > 6 cm. .. Sai rồi bạn
 
Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn A và B cách nhau 8cm dao động với pt lần lượt là $U_{A}=2\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$ ; $U_{B}=2 \cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)$, v=10 cm/s. Điểm M trên mặt nước cách A 1 khoảng AM=10cm và B 1 khoảng BM=6cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên BM xa B nhất là
Bài mình giải như sau:
Gọi N là điểm cần tìm, để N có biên độ cực đại thì độ lệch pha của 2 sóng tới tại N thỏa:
$\dfrac{2\pi \left(d_{A}-d_{B}\right)}{\lambda }+\left(\varphi _{B}-\varphi _{A}\right)=k_2\pi $
$\Rightarrow$ $d_{A}-d_{B}=\left(k-\dfrac{1}{2}\right)\lambda $

$d_{AM}-d_{BM}\leq d_{A}-d_{B}\leq AB$
Thế các dữ kiện vào tính được k =3, k = 4.
Nhưng do N xa B nhất nên chọn k = 3.
$\Rightarrow$ $d_{A}-d_{B}=5 cm.$
mặc khác ta có tam giác ANB vuông tại B
Từ đó ta tìm được NB = 3,9 cm.
 
Có:$\lambda =\dfrac{v}{f}=2 cm$

Do $AM=10 cm, BM=6 cm ,AB=8 cm$ nên tam giác $ABM$ vuông tại .$B$.

Ta có : $-\dfrac{AB}{\lambda }

$\Leftrightarrow -4<>

Vậy có 7 dãy cực đại (-3;-2;-1;0;1;2;3). Ta xét các dãy cực đại dương về phía MB.
Ta thấy:
$NA-NB=k\lambda $ và $NA^{2}-NB^{2}=AB^{2}=64$

$\Leftrightarrow k\left(NA+NB\right)=32$. Mà :$8

$NA-NB=3\lambda =6$ và $NA^{2}-NB^{2}=AB^{2}=64$

$\Rightarrow NB=\dfrac{7}{3} cm$
Bài này có nhầm đâu không ạ!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
manhktnd98 Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
V Số điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
H Điểm M cách A 25cm, cách B 5 cm dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
P Điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 0
UyenUK Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm Bài tập Sóng cơ 0
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
L Biên độ dao động của 1 điểm Bài tập Sóng cơ 5
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm B gần M nhất dao động cùng pha với S và có biên độ 2mm thì BM là ? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top