Tần số góc của dao động riêng này là

Bài toán
Con lắc lò xo treo thẳng đứng có O là điểm trên cùng, M và N là 2 điểm trên lò xo sao cho khi chưa biến dạng, chúng chia lò xo lằm 3 phần bằng nhau, mỗi phần dài 8 cm(ON>OM). Khi vật treo qua vị trí cân bằng thì đoạn ON=$\dfrac{68}{3}$ cm. Lấy g=10. Tần số góc của dao động riêng này là?
A. $10\sqrt{2} \dfrac{rad}{s}$
B. $2,5\dfrac{rad}{s}$
C. $10\dfrac{rad}{s}$
D. $5\dfrac{rad}{s}$
 
Bài toán
Con lắc lò xo treo thẳng đứng có O là điểm trên cùng, M và N là 2 điểm trên lò xo sao cho khi chưa biến dạng, chúng chia lò xo lằm 3 phần bằng nhau , mỗi phần dài 8 cm(ON>OM). Khi vật treo qua vị trí cân bằng thì đoạn ON=$\dfrac{68}{3}$ cm. Lấy g=10. Tần số góc của dao động riêng này là?
A. $10\sqrt{2} \dfrac{rad}{s}$
B. $2,5\dfrac{rad}{s}$
C. $10\dfrac{rad}{s}$
D. $5\dfrac{rad}{s}$
Gọi I là đầu dưới lò xo.
Khi lò xo chưa biến dạng thì $OI=3.8=24cm$
Khi lò xo đã biến dạng thì $OI=\dfrac{3}{2}ON=\dfrac{68}{3}.\dfrac{3}{2} =34cm$
$$\Rightarrow \Delta l =OI\left(s\right) - OI\left(t\right) =10cm$$
$$\Rightarrow \omega =\sqrt{\dfrac{g}{\Delta l}}=10 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$$.
Chọn C.
 
Last edited:
Gọi I là đầu dưới lò xo.
Khi lò xo chưa biến dạng thì $OI=3.8=24cm$
Khi lò xo đã biến dạng thì $OI=\dfrac{3}{2}ON=\dfrac{68}{3}.\dfrac{3}{2} =34cm$
$$\Rightarrow \Delta l =OI\left(s\right) - OI\left(t\right) =10cm$$
$$\Rightarrow \omega =\sqrt{\dfrac{g}{\Delta l}}=10 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$$.
Chọn C.
Em cũng ra đáp án ý, nhưng phân vân không biết đúng không_may quá
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
A Tần số góc của con lắc lò xo là Bài tập Dao động cơ 2
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
giolanh Biểu thức bình phương tần số góc có dạng Bài tập Dao động cơ 2
truhiki Tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 4
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
tranmai_97 Tần số góc dđ Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định tần số góc và biên độ. Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Tần số góc dao động của m là? Bài tập Dao động cơ 1
L Tần số góc của dao động có giá trị là Bài tập Dao động cơ 5
hunghg0 Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
M Tìm tần số góc lớn hơn Bài tập Dao động cơ 3
xuongrongnt Tần số góc của dao dộng có giá trị là Bài tập Dao động cơ 11
Nắng Tần số góc nhỏ nhất của dao động. Bài tập Dao động cơ 5
tranlehaiquan Tần số góc dao động có giá trị bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Tần số góc của dao động bằng Bài tập Dao động cơ 12
T Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
D Tần số góc dao động riêng là? Bài tập Dao động cơ 9
N Nếu gắn vật khối lượng $m=\sqrt{m_{1}m_{2}}$ vào lò xo trên thì nó dao động với tần số góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tần số góc là Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
dtdt95 Tính biên độ, chu kì và tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
H Tần số giao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Alga Vật dao động với tần số là? Bài tập Dao động cơ 1
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
N Vật dao động với tần số ? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tần số dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
Hoàng luyên Hai vật dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 3
C Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ Bài tập Dao động cơ 1
21653781 Thế năng của con lắc sẽ biến thiên với tần số Bài tập Dao động cơ 5
Del Enter Khi tần số f = 2015 Hz thì số bụng sóng trên dây là Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính tần số dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính tần số dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Tần số dao động của sàn nhà gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
Đ Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Dao động cơ 11
hao.baobinh10 Tần số dao động của nó Bài tập Dao động cơ 3
A Tìm tần số dao động của mẩu gỗ Bài tập Dao động cơ 7
H Tần số cộng hưởng này gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top