$U_{AK}$ như thế nào thì không có dòng quang điện

Bài toán
Chiếu lần lượt hai bức xạ $0,555$ $\mu m$ và $377$ $\mu m$ vào catot tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm có độ lớn gấp $4$ lần nhau. Khi chỉ chiếu bức xạ $0,555$ $\mu m$ thì $U_{AK}$ như thế nào thì không có dòng quang điện.
A. $U_{AK}=-0,35 V$
B. $U_{AK}<-0,35V$
C. $U_{AK}$ $\leq $ $-0,35V$
D. $U_{AK} = 0,35V$
 
Bài toán
Chiếu lần lượt hai bức xạ $0,555$ $\mu m$ và $377$ $\mu m$ vào catot tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm có độ lớn gấp $4$ lần nhau. Khi chỉ chiếu bức xạ $0,555$ $\mu m$ thì $U_{AK}$ như thế nào thì không có dòng quang điện.
A. $U_{AK}=-0,35 V$
B. $U_{AK}<-0,35V$
C. $U_{AK}$ $\leq $ $-0,35V$
D. $U_{AK} = 0,35V$
Lời giải

$$\dfrac{U_{1}}{U_{2}}=\dfrac{\epsilon _{1}-A}{\epsilon _{2}-A}=\dfrac{1}{4}$$
$$\leftrightarrow A=\dfrac{4\epsilon _{1}-\epsilon _{2}}{3}$$
$$U_{1}\left|e \right|=\epsilon _{1}-A=\dfrac{\epsilon _{2}-\epsilon _{1}}{3}$$
$$\Rightarrow U_{1}=\dfrac{1}{3\left|e \right|}\left(\dfrac{hc}{\lambda _{2}}-\dfrac{hc}{\lambda _{1}}\right)$$
$$\Rightarrow U_{1}\approx 0,35\left(V\right)$$
Vậy $U_{KA}\geq 0,35\left(V\right)\leftrightarrow U_{AK}\leq -0,35\left(V\right)$
Đáp án C. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Ngoc_Bich Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm bây giờ là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Change Catot giờ là hợp kim đồng và nhôm thì hiệu điện thế hãm triệt tiêu dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
Mai Bò Hiệu điện thế hãm $U_{h}$ đối với bức xạ trên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Joyka Hiệu điện thế giữa anot và catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
chinhanh9 Hiệu điện thế hãm có giá trị là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Huy Nguyễn Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đinh Văn Tùng Số bức xạ với loại bức xạ khác nhau thế nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Halerm Dép Độ lớn của hiệu điện thế hãm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Điện thế cực đại của tấm đồng có thể thu được là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
nhokpq.ine Hiệu điện thế cần đặt để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số $f$ vào quả cầu trên thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Hiệu điện thế giữa hai cực anot và catot của ống Rơnghen này có Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
P Hiệu điện thế tại hai cực của ống là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tốc độ của electrôn tăng tốc qua hiệu điện thế $10^5$ V là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
lam_vuong Hỏi nếu chiếu riêng tần số $f$ vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa điện) thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Điện thế quả cầu sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Hiệu điện thế U gần bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì e quang điện có thể tới cách anôt một khoảng min là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Hiệu điện thế hãm nhỏ nhất hai bản tụ phải bằng bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Điện thế cực đại của tấm kim loại là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Quả cầu đạt hiệu điện thế cực đại là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên thì điện thế cực đại của quả cầu là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Tìm hiệu điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
kiemro721119 Tính công thoát và độ tăng diệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giữa hai lần chiếu. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
levietnghials Hiệu điện thế đặt vào anot và catot của 1 ống Rơnghen là $50kV$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Bài toán về hiệu điện thế hãm khi chiếu các tia sáng vào tế bào quang điện. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Hiệu điện thế giữa hai đầu ống Cu-lit-giơ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đắc toàn Công suất ánh sáng ứng với độ nhạy này có giá trị nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Muộn Khối khí có thể phát ra bức xạ nào nữa dưới đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
untilyou1996 Phôtôn thuộc loại nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
huynhcashin Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top