Quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường này là một đường

Bài toán
Xét electron quang điện có vận tốc $\vec{v_{0max}}$ đi vào vùng có từ trường đều $\vec{B}$ ($\vec{v_{0}}$ vuông góc với $\vec{B}$). Quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường này là một đường
A. thẳng
B. xoắn ốc
C. tròn
D. cong
 
Xét electron quang điện có vận tốc v0max→ đi vào vùng có từ trường đều B⃗ (v0→vuông góc với B⃗ ). Quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường này là một đường
A. thẳng
B. xoắn ốc
C. tròn
D. cong
 

Quảng cáo

Top