Khoảng cách giữa hai nguồn

Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp $O_1$ và $O_2$ dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc $xOy$ thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn $O_1$ còn nguồn $O_2$ nằm trên tia $Oy$. Trên trục $Ox$ có hai điểm $P$ và $Q$ đều nằm trên các vân cực đại sao cho hiệu đường đi đến hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất; các hiệu đường đi đó tương ứng là $4$ cm và $2$ cm. Trên trục $Ox$, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa $O$ nhất là $5,5$ cm. Tung độ của nguồn $O_2$ là
A. $6$ cm
B. $-6$ cm
C. $12$ cm
D. $-12$ cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Từ dữ kiện:Trên trục Ox có hai điểm P và Q đều nằm trên các vân cực đại sao cho hiệu đường đi đến hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất; các hiệu đường đi đó tương ứng là 4 cm và 2 cm. Trên trục Ox, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa O nhất là 5,5 cm.. . Ta sẽ có được:
$O_{2}Q-O_{1}Q=2;O_{2}P-O_{1}P=4$
Đồng thời Q thuộc vân bậc 1. Do đó:$ \lambda $=2
$\Rightarrow $ P thuộc vân bậc 2.
Đồng thời ta có:$O_{1}Q-O_{1}P=5,5$(1)
Mà:
$\sqrt{O_{1}O_{2}^{2}+O_{1}Q^{2}} =\lambda +O_{1}Q$ (2)
$\sqrt{O_{1}O_{2}^{2}+O_{1}P^{2}} =2\lambda +O_{1}P$(3)
Từ (1)+(2)+(3) $\Rightarrow $ $O_{1}O_{2}=6$
Lại có:$O_{2}$ trên tia Oy$\Rightarrow y_{O2}>0$. Do đó chọn A!
 
Last edited:
Từ dữ kiện:Trên trục Ox có hai điểm P và Q đều nằm trên các vân cực đại sao cho hiệu đường đi đến hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất; các hiệu đường đi đó tương ứng là 4 cm và 2 cm. Trên trục Ox, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa O nhất là 5,5 cm. . . Ta sẽ có được:
$O_{2}Q-O_{1}Q=2;O_{2}P-O_{1}P=4$
Đồng thời Q thuộc vân bậc 1. Do đó:$ \lambda $=2
$\Rightarrow $ P thuộc vân bậc 2.
Đồng thời ta có:$O_{1}Q-O_{1}P=5,5$(1)
Mà:
$\sqrt{O_{1}O_{2}^{2}+O_{1}Q^{2}} =\lambda +O_{1}Q$ (2)
$\sqrt{O_{1}O_{2}^{2}+O_{1}P^{2}} =2\lambda +O_{1}P$(3)
Từ (1)+(2)+(3) $\Rightarrow $ $O_{1}O_{2}=6$
Có 2 đáp án là A và B ?
:beat_brick:
Đọc kĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đi bạn :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
0 Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
N Khoảng cách nhỏ nhất giữa A, B là: Bài tập Sóng cơ 4
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
G Khoảng cách giữa 5 nút liên tiếp là: Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
hang49 Khoảng cách xa nhất giữa MN và AB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm a,b Bài tập Sóng cơ 7
hoankuty Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 11
inconsolable Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A,B Bài tập Sóng cơ 1
Gem Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm trên dây có cùng biên độ là a và dao động ngược pha là??? Bài tập Sóng cơ 3
tien dung Tìm khoảng cách lớn nhất giữa CD và AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên cực đại Bài tập Sóng cơ 3
Vua Độc Dược Khoảng cách giữa 2 điểm cùng pha, có biên độ bằng nửa biên độ ở bụng là ?? Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Khoảng cách gần nhất giữa A và B Bài tập Sóng cơ 1
otdo95 Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên dây dao động với biên độ 2mm và dao động ngược pha là? Bài tập Sóng cơ 3
Đ Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là Bài tập Sóng cơ 1
S Khoảng cách giữa 2 điểm A, C là Bài tập Sóng cơ 0
T Bước sóng là bao nhiêu khi khoảng cách giữa M và nút gần nhất là 6cm? Bài tập Sóng cơ 4
Đ Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B Bài tập Sóng cơ 7
S Khoảng cách nhỏ nhất giữa M và N là Bài tập Sóng cơ 3
C Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 6
__Black_Cat____! Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động với biên độ tổng hợp bằng 0,5cm Bài tập Sóng cơ 10
N Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách giữa $9$ điểm dao động với biên độ $A\sqrt{2}$ liên tiếp trên $S_1S_2$ là Bài tập Sóng cơ 13
B Khoảng cách giữa hai điểm MN nhận giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 1
H Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là: Bài tập Sóng cơ 1
thiencuong_96 Dây hai đầu cố định. Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A. Bài tập Sóng cơ 3
T Khoảng cách giữa hai giá trị tần số liên tiếp xảy ra hiện tượng sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top