Tính lực hồi phục cực đại của lò xo

Bài toán
Một con lắc lò xo có độ cứng k, gắn vào vật $m=100 \ \text{g}$ treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng kéo m xuống dưới 1 đoạn dể lò xo dãn 7,5cm rồi thả không vân tốc, m dao động dieuf hòa . Chọn trục tọa độ gốc tại vị trí cân bằng, chieuf dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc thả vật. Biết W=50 mJ. Lấy g=10. Tính lực hồi phục cực đại của lò xo?
A. 2 N
B. 3 N
C. 1 N
D. 0 N
 
Bài toán
Một con lắc lò xo có độ cứng k, gắn vào vật $m=100 \ \text{g}$ treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng kéo m xuống dưới 1 đoạn dể lò xo dãn 7,5cm rồi thả không vân tốc, m dao động dieuf hòa . Chọn trục tọa độ gốc tại vị trí cân bằng, chieuf dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc thả vật. Biết W=50 mJ. Lấy g=10. Tính lực hồi phục cực đại của lò xo?
A. 2 N
B. 3 N
C. 1 N
D. 0 N
Mình nghĩ $F_\left(ph\right)=kx$ ( Xét về độ lớn)
suy ra $F_{max}=KA$
Từ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có $A=7,5cm$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
A Lực đàn hồi 0,5N lần thứ 7( tính từ t=0) có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 0
Nô BiTa Tính công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương? Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
A Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$. Bài tập Dao động cơ 1
thichhocvatli Tính độ lớn lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 19
thichhocvatli Tính lực đàn hồi của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 9
Đá Tảng Tính công của lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 2
D Tính quãng đường vật đi được cho đến thời điểm lực đẩy đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật $B$ bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất củ Bài tập Dao động cơ 2
H Tính chu kì và độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm $t=\frac{\pi}{20}$ Bài tập Dao động cơ 1
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
N Tính lực tác dụng vào B khi m có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 4
BoythichFAP Tính xung của lực? Bài tập Dao động cơ 1
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
Huyen171 Hãy tính lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
M Tính biên độ dao động khi ngưng tác dụng lực Bài tập Dao động cơ 4
BackSpace Tính lực tác dụng lên điểm treo LX khi động năng = 3 lần thế năng. Bài tập Dao động cơ 1
S Tính độ lớn lực cản Bài tập Dao động cơ 0
H Tính lực căng dây cực đại của dây treo con lắc trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
L@MLAI TUDAU Tính độ lớn hợp lực tác dụng vào m khi nó có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 10
N Tính lực căng dây khi con lắc đơn qua vị trí cân bằng??? Bài tập Dao động cơ 7
H Tính công suất lớn nhất của lực cấp bù năng lượng. Bài tập Dao động cơ 2
kiemro721119 Tính công của lực cản. Bài tập Dao động cơ 6
T Tính lực căng của sợi dây khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$ Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top