Tại M cách O là trung điểm AB 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a

Bài toán
Cho hai nguồn sóng kết hợp A, B có phương trình $u_{1}$=$u_{2}$=2acos2$\pi $tt, bước sóng $\lambda $, khoảng cách AB=10$\lambda $=12cm. Nếu đặt nguồn sóng phát C vào hệ trên có phương trình $u_{3}$=acos2$\pi $tt, trên đường trung trực của AB sao cho tam giác ABC vuông. Tại M cách O là trung điểm AB 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a:
A. 0,81cm
B. 0,94cm
C. 1,10cm
D. 1,20cm
 
Last edited:
Bài toán
Cho hai nguồn sóng kết hợp A, B có phương trình $u_{1}$=$u_{2}$=2acos2$\pi $tt, bước sóng $\lambda $, khoảng cách AB=10$\lambda $=12cm. Nếu đặt nguồn sóng phát C vào hệ trên có phương trình $u_{3}$=acos$\pi $tt, trên đường trung trực của AB sao cho tam giác ABC vuông. Tại M cách O là trung điểm AB 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a:
A. 0,81cm
B. 0,94cm
C. 1,10cm
D. 1,20cm
Lời giải

Capture.PNG

M dd với biên độ 5a(cực đại)
$$d-\left(6-x \right)=k\lambda $$
$6\leq d=k\lambda +6-x\leq 6\sqrt{2}$
$$\Rightarrow -6\sqrt{2}+6+k\lambda \leq x\leq -k\lambda $$
$\Rightarrow -6\sqrt{2}+6+k\lambda \leq x$
$x\geq 0\Rightarrow -6\sqrt{2}+6+1,2k\geq 0$ (2)
Giai (2) $k\geq 2,06$ vậy kmin =3. Thay k=3 vào x . X=1,11
 
Bài toán
Cho hai nguồn sóng kết hợp A, B có phương trình $u_{1}$=$u_{2}$=2acos2$\pi $tt, bước sóng $\lambda $, khoảng cách AB=10$\lambda $=12cm. Nếu đặt nguồn sóng phát C vào hệ trên có phương trình $u_{3}$=acos$\pi $tt, trên đường trung trực của AB sao cho tam giác ABC vuông. Tại M cách O là trung điểm AB 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a:
A. 0,81cm
B. 0,94cm
C. 1,10cm
D. 1,20cm
Lời giải

Cách 2
Capture.PNG

$d-\left(6-x \right)=k\lambda \Rightarrow \sqrt{6^{2}+x^{2}}-\left(6-x \right)=1,2\Rightarrow x=1,1$
 
Search thỳ thấy đa số đều làm cách 1 và 1 số đề còn thay đáp án 1,10 thành 1,1147 (chẳng hạn ở đây http://vatliphothong.vn/t/1002/) nhưng mình thấy cách này không ổn tí nào.
+ Thứ nhất, cùng $d=k\lambda + 6 - x$ thỳ không thể làm 2 cách mà 1 cách ra k=1, 1 cách ra k=3 được
+ Thứ hai, thử lại theo cách 1 với x=1,1147 và k=3
$\Rightarrow$ $d=k\lambda +6-x=3.1,2+6-1,1147=8,4853\simeq 6\sqrt{2}$
$\Rightarrow$ $M\equiv C $ $\Rightarrow$ $x=6$ $\Rightarrow$ vô lý
Còn theo cách 2, với k=1 và x=1,10
$\Rightarrow$ $d=k\lambda +6-x=1.1,2+6-1,10=6,1$
pithago $\Rightarrow$ $x=\sqrt{d^{2}-6^{2}}=\sqrt{6,1^{2}-6^{2}}=1,10$ $\Rightarrow$ hợp lý
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
C Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là ? Bài tập Sóng cơ 6
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
A Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là Bài tập Sóng cơ 6
A Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là? Bài tập Sóng cơ 3
N Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn $R_1=1,5$ m là Bài tập Sóng cơ 12
phaidodaihoc1996 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là : Bài tập Sóng cơ 6
nguyễn thành Biên độ dao động của môi trường tại điểm cách tâm phát sóng cầu 5cm là? Bài tập Sóng cơ 9
hoankuty Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 11
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
vat_ly_oi Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là: Bài tập Sóng cơ 0
H Phần tử tại D cách vị trí cân bằng của nó là? Bài tập Sóng cơ 1
C Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 6
N Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là: Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ của điểm M cách O 1 khoảng 2m tại thời điểm 2s là? Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac O là nguồn phát sóng ngang trên mặt nước. Tại A cách O một khoảng 2cm có biên độ sóng là 4cm. Tính b Bài tập Sóng cơ 2
D Tại điểm $N$ cách $O$ một khoảng $7 \,cm$ dao động có biên độ là $x$. Tính $x$ Bài tập Sóng cơ 4
Spin9x Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5\sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng Bài tập Sóng cơ 6
H Tại $M$ cách $O$ là trung điểm $S_1S_2$ 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ $5a$? Bài tập Sóng cơ 1
thiencuong_96 Dây hai đầu cố định. Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A. Bài tập Sóng cơ 3
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
dungpro1511 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng Bài tập Sóng cơ 3
Hoàng Phong Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm Bài tập Sóng cơ 14
M Hỏi li độ điểm M cách O $2,5m$ tại thời điểm $2s$ Bài tập Sóng cơ 2
Math_IneRap Tính li độ của M cách O $60cm$ tại thời điểm $t=12,125$? Bài tập Sóng cơ 1
I Cho hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước, cùng pha có biên độ 4 cm tại hai điểm A và B cách nhau 31 Bài tập Sóng cơ 4
__Black_Cat____! Phần tử tại M dao động cực đại, cùng pha với A, gần A nhất cách A một khoảng? Bài tập Sóng cơ 10
P Tại thời điểm t=0,5s điểm M trên dây cách A 15cm đang ở vị trí nào, chuyển động theo chiều nào? Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách xa nhất mà đứng tại đó vẫn có thể nghe được âm do nguồn phát ra bằng Bài tập Sóng cơ 3
T Năng lượng sóng tại một điểm A cách nguồn một khoảng $3m$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
T Phần tử tại trung điểm cách vị trí cân bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
N Tại M cách trung điểm ${S}_{1},{S}_{2}$ 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ $5a$? Bài tập Sóng cơ 4
B Tại một điểm cách hai nguồn những khoảng $d_1=12,75\lambda$ và $d_2=7,25\lambda$ sẽ có biên độ dao đ Bài tập Sóng cơ 1
T Biên độ dao động của tại một điểm có khoảng cách xác định. Bài tập Sóng cơ 1
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
thuthuynguyen Hỏi tại $t_2=t_1+ 2.01$ s thì li độ bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
judyhuyen17498 Tốc độ phần tử tại D bằng Bài tập Sóng cơ 10
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top