Lệch pha Tìm L

Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \left(100\pi t\right)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Trong đó, đoạn AM gồm điện trở thuần $100\sqrt{3}\Omega $ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB có tụ điện $Z_{C}=200\Omega $. Điện áp hai đầu đoạn AM lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu đoạn AB. Tìm L.
( Đáp án là $L=\dfrac{1}{\pi } \left(H\right)$. Em cám ơn. )
 
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \left(100\pi t\right)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Trong đó, đoạn AM gồm điện trở thuần $100\sqrt{3}\Omega $ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB có tụ điện $Z_{C}=200\Omega $. Điện áp hai đầu đoạn AM lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu đoạn AB. Tìm L.
( Đáp án là $L=\dfrac{1}{\pi } \left(H\right)$. Em cám ơn. )
Lời giải

capture0.GIF

Lời giải
Ta có giản đồ như hình vẽ :)
$$
\left\{\begin{matrix}
\tan \varphi _{1}=\dfrac{Z_{L}}{R}=\dfrac{Z_{L}}{100\sqrt{3}} & & \\
\tan \varphi _{2}=\dfrac{Z_{C}-Z_{L}}{R}=\dfrac{200-Z_{L}}{100\sqrt{3}} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\tan 60=\tan \left(\varphi _{1}+\varphi _{2}\right)\leftrightarrow \sqrt{3}=\dfrac{\tan \varphi _{1}+\tan \varphi _{2}}{1-\tan \varphi _{1}\tan \varphi _{2}}$$
$$\leftrightarrow \sqrt{3}=\dfrac{\dfrac{Z_{L}}{100\sqrt{3}}+\dfrac{200-Z_{L}}{100\sqrt{3}}}{1-\dfrac{Z_{L}}{100\sqrt{3}}\dfrac{\left(200-Z_{L}\right)}{100\sqrt{3}}}$$
$$\leftrightarrow \left(Z_{L}-100\right)^{2}=0\rightarrow Z_{L}=100\Omega $$
Vậy $L=\dfrac{1}{\pi }\left(H\right)$
 
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \left(100\pi t\right)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Trong đó, đoạn AM gồm điện trở thuần $100\sqrt{3}\Omega $ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB có tụ điện $Z_{C}=200\Omega $. Điện áp hai đầu đoạn AM lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu đoạn AB. Tìm L.
( Đáp án là $L=\dfrac{1}{\pi } \left(H\right)$. Em cám ơn. )
Như hình vẽ của Kiên :
$\varphi _{1}+\varphi _{2}=60^{o}$
$\Rightarrow$ $\varphi _{1}=\varphi _{2}=30^{o}$
$\Rightarrow$ $\tan \varphi _{1}=\dfrac{Z_{L}}{R}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$
$\Rightarrow$ $L=\dfrac{1}{\pi }$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help f biến thiên Tìm $f_{1}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 7
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Truyền tải điện Tìm điện năng hao phí trên đường dây tải trong 5 giờ Bài tập Điện xoay chiều 1
thoheo Tìm nhận xét đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị cực đại đó? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
E Tìm số chỉ của vôn kế Bài tập Điện xoay chiều 0
H Tìm hệ số công suất toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm $cos\varphi _{d}$ Bài tập Điện xoay chiều 10
L f biến thiên Tìm $\mathsf{L, C, f_1}.$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Quế Lâm f biến thiên Tìm giá trị của $U_{Lmax}$ và $U_{Cmax}$? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top