Chùm ánh sáng đỏ....

Bài toán
Chùm ánh sáng đỏ. ..
A. Gồm các photon có năng lượng giống nhau
B. Là chùm đơn sắc
C. Có năng lượng nhỏ hơn chùm ánh sáng tím
D. Có thể gồm các photon có tần số bằng nhau
Ai chọn rồi giải thích hộ mình
 
Bài toán
Chùm ánh sáng đỏ. ..
A. Gồm các photon có năng lượng giống nhau
B. Là chùm đơn sắc
C. Có năng lượng nhỏ hơn chùm ánh sáng tím
D. Có thể gồm các photon có tần số bằng nhau
Ai chọn rồi giải thích hộ mình
Theo tớ C đúng nhất . Vì mỗi ánh sáng đơn sắc có $\gamma $ trong một khoảng nào đó , nhưng chắc chắn $\gamma $ đỏ luôn lớn hơn $\gamma $ tím
mà năng lượng là $\dfrac{hc}{\gamma } $ nên chùm sáng đỏ có năng lượng nhỏ hơn chùm sáng tím
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng môt tấm thủy tinh dày (một chất hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại) thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
proboyhinhvip Khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
anh yêu em Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
nguyenvanthanh Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu,sau đó quả cầu sinh ra Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Điều gì sẽ xảy ra khi chiếu tới nguyên tử chùm photon có năng lượng $5,1 eV$ ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
D Khi chiếu chùm đơn sắc tới bề mặt kim loại với $\lambda< \lambda_0$ thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
K Câu hỏi băn khoăn về bước sóng ánh sáng và mẫu nguyên tử Bo Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Mai Bò Nhiệt độ của vật hấp thụ ánh sáng Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
tiepkent Thuyết lượng tử ánh sáng Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 17
P Lượng tử năng lượng của ánh sáng đơn sắc này tính theo công thức nào sau đây? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
lvcat Theo thuyết photon ánh sáng thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9

Quảng cáo

Top