Kết luận nào sau đây chính xác nhất về tần số dđ của vật?

Bài toán
Quan sát dao động cơ tuần hoàn của 1 viên bi nhỏ trong lòng máng, người ta thấy khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần vật qua VTCB là 0.5s. Kết luận nào sau đây chính xác nhất về tần số dđ của vật?
A. $f\leq 1Hz$
B. f = 1Hz
C. f = 0.25Hz
D. f = 2Hz

(Đáp án là B. Mong mọi người giải thích cho em. Em cám ơn. )[/Caua]
 
Bài toán
Quan sát dao động cơ tuần hoàn của 1 viên bi nhỏ trong lòng máng, người ta thấy khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần vật qua VTCB là 0.5s. Kết luận nào sau đây chính xác nhất về tần số dđ của vật?
A. $f\leq 1Hz$
B. f = 1Hz
C. f = 0.25Hz
D. f = 2Hz

(Đáp án là B. Mong mọi người giải thích cho em. Em cám ơn. )
Khoảng t/g ngắn nhất giữa 2 lần vật qua VTCB là $\dfrac{1}{2}$ chu kì $\Rightarrow T=f=1$ :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thanh thương Kết luận nào sau đây là đúng ? Bài tập Sóng cơ 2
Đ Xét hai bức xạ đỏ và tím truyền trong nước. Kết luận nào là đúng: Bài tập Sóng cơ 3
H Chọn kết luận đúng Bài tập Sóng cơ 0
hoankuty Kết luận đúng là? Bài tập Sóng cơ 1
P Kết luận đúng sẽ là? Bài tập Sóng cơ 3
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
I Cho hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước, cùng pha có biên độ 4 cm tại hai điểm A và B cách nhau 31 Bài tập Sóng cơ 4
cựL nễyugN Ở mặt thoáng của chất lỏng có hia nguồn kết hợp A và B, dao động theo phường thẳng đứng tần số 50Hz Bài tập Sóng cơ 1
adamdj Hai nguồn kết hợp khác biên độ và ngược pha Bài tập Sóng cơ 4
crazyfish2008 Cho 2 nguồn A và B kết hợp, Nếu tăng tần số lên 3,5 lần thì số cực đại trên đoạn MN là? Bài tập Sóng cơ 0
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
N Hỏi vân giao thoa qua $M$ là vân nào? Bài tập Sóng cơ 9
L Độ dài IM nhỏ nhất gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 1
ledinhthang98 X gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
shochia Biểu thức nào sau đây đúng Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Góc BAC có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
Tinh Hoang ON không thể có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
BoythichFAP Góc OCA gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 6
BoythichFAP Gần với âm nào nhất trong thang nhạc? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
A Giá trị cực đại của (a+b) gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Hai điểm này dao động thế nào? Bài tập Sóng cơ 4
N Cường độ âm gần giá trị nào Bài tập Sóng cơ 1
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
manhtri Góc $A_1$CO gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Giá trị $f_{0}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
A Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây? Bài tập Sóng cơ 2
A Khi đó $\varphi _{1}$ có thể nhận giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
A Với điểm N có $d_1, d_2$ nào dưới đây sẽ dao động với biên độ cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 4
NTH 52 Góc $A_1CO$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top