Vận tốc lan truyền sóng điện từ:

Câu hỏi
Vận tốc lan truyền sóng điện từ:
A. không phụ thuộc môi trường truyền sóng mà phụ thuộc tần số sóng
B. phụ thuộc môi trường truyền sóng mà không phụ thuộc tần số sóng
C. không phụ thuộc môi trường truyền sóng và tần số sóng
D. Phụ thuộc môi trường truyền sóng và tần số sóng
 
Câu hỏi
Vận tốc lan truyền sóng điện từ:
A. không phụ thuộc môi trường truyền sóng mà phụ thuộc tần số sóng
B. phụ thuộc môi trường truyền sóng mà không phụ thuộc tần số sóng
C. không phụ thuộc môi trường truyền sóng và tần số sóng
D. Phụ thuộc môi trường truyền sóng và tần số sóng
Chọn đáp án B. :D
 
Câu hỏi
Vận tốc lan truyền sóng điện từ:
A. không phụ thuộc môi trường truyền sóng mà phụ thuộc tần số sóng
B. phụ thuộc môi trường truyền sóng mà không phụ thuộc tần số sóng
C. không phụ thuộc môi trường truyền sóng và tần số sóng
D. Phụ thuộc môi trường truyền sóng và tần số sóng
B. là chuẩn rồi !

K phải $v= \lambda.f$ ạ?
Sao k viết đc kí hiệu vậy :(
Theo em nghĩ thì Vận tốc lan truyền sóng điện từ là const !
Việc dùng công thức $v= \lambda f$ để lý luận $v$ phụ thuộc vào $f$ là sai, bởi $v=const$
 
B. là chuẩn rồi !


Theo em nghĩ thì Vận tốc lan truyền sóng điện từ là const !
Việc dùng công thức $v= \lambda f$ để lý luận $v$ phụ thuộc vào $f$ là sai, bởi $v=const$
Về sóng cơ thì không có gì bàn cãi, còn sóng điện từ thì mình nghĩ chưa chắc. Bởi $v=\dfrac{c}{n}$ mà $n$ lại phụ thuộc tần số $f$ qua liên hệ $n = \dfrac{A}{\lambda^2}+B$, với $\lambda$ là bước sóng truyền sóng trong chân không. Năm ngoái mình có đề cập vấn đề này thì vẫn còn rất nhiều tranh cãi rồi, có sách trắc nghiệm nào đó của Bộ Giáo Dục (quên tên) có hỏi câu này và đáp án là phụ thuộc cả tần số nữa.
 
Về sóng cơ thì không có gì bàn cãi, còn sóng điện từ thì mình nghĩ chưa chắc. Bởi $v=\dfrac{c}{n}$ mà $n$ lại phụ thuộc tần số $f$ qua liên hệ $n = \dfrac{A}{\lambda^2}+B$, với $\lambda$ là bước sóng truyền sóng trong chân không. Năm ngoái mình có đề cập vấn đề này thì vẫn còn rất nhiều tranh cãi rồi, có sách trắc nghiệm nào đó của Bộ Giáo Dục (quên tên) có hỏi câu này và đáp án là phụ thuộc cả tần số nữa.
Bạn nói đúng rồi đấy! Nói chung khi giải thích vật lý cần có cơ sở cụ thể chứ không thể nói chắc thế này, như thế kia mà đưa ra kết luận được!
 

Quảng cáo

Top