Những điểm nằm trên trung trực của $S_1S_2$ cách O 1 khoảng nhỏ nhất

Bài toán
Hai nguồn $S_1$ , $S_2$ dao động cùng pha, cùng pha ban đầu bằng O cách nhau 30cm biết tốc độ truyền sóng là v=6 m/s, tần số f=50Hz, những điểm nằm trên đường trung trực của $S_1S_2$ luôn dao động ngược pha với sóng tổng hợp tại O ( O là trung điểm của $S_1S_2$ ) cách O một khoảng nhỏ nhất là
A. +-3$\sqrt{6}$
B. +-4$\sqrt{6}$
C. +-5$\sqrt{6}$
D. +-6$\sqrt{6}$
 
Bài toán
Hai nguồn $S_1$ , $S_2$ dao động cùng pha, cùng pha ban đầu bằng O cách nhau 30cm biết tốc độ truyền sóng là v=6 m/s, tần số f=50Hz, những điểm nằm trên đường trung trực của $S_1S_2$ luôn dao động ngược pha với sóng tổng hợp tại O ( O là trung điểm của $S_1S_2$ ) cách O một khoảng nhỏ nhất là
A. +-3$\sqrt{6}$
B. +-4$\sqrt{6}$
C. +-5$\sqrt{6}$
D. +-6$\sqrt{6}$
Lời giải

Bài này có 2 cách giải, mình giai theo hình học và nguồn 1 sóng
Untitled.png

$\lambda =12cm,AO=15=1,25\lambda $
M dao động ngước pha với O, theo nguồn 1 sóng thì AM-AO=$\dfrac{\lambda }{2}$
$AM=1,75\lambda=21 $
$OM=6\sqrt{6}$D.
 
Lời giải

Bài này có 2 cách giải, mình giai theo hình học và nguồn 1 sóng
View attachment 654
$\lambda =12cm,AO=15=1,25\lambda $
M dao động ngước pha với O, theo nguồn 1 sóng thì AM-AO=$\dfrac{\lambda }{2}$
$AM=1,75\lambda=21 $
$OM=6\sqrt{6}$D.
Theo mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nên thử đáp án vì các đáp án đã đưa ra cụ thể cho mình và thử nó cũng mất không nhiều thời gian
 
Mình không hiểu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 câu :" Những điểm nằm trên đường trung trực của $S_1S_2$ luôn dao động ngược pha với sóng tổng hợp tại O " :(
bạn có thể giải thích thêm cho mình được k ?
 
Mình không hiểu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 câu :" Những điểm nằm trên đường trung trực của $S_1S_2$ luôn dao động ngược pha với sóng tổng hợp tại O " :(
bạn có thể giải thích thêm cho mình được k ?
Tức điểm trên trung trực, (M) dao động ngược pha với O
 
Mình không hiểu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 câu :" Những điểm nằm trên đường trung trực của $S_1S_2$ luôn dao động ngược pha với sóng tổng hợp tại O " :(
bạn có thể giải thích thêm cho mình được k ?
Chắc là bạn này đang nghĩ O dd cùng pha với nguồn mà các điểm trên đường trung trực(M) cũng dao động cùng pha với nguồn nên từ đó suy ra M với O dd cùng pha. Đúng không :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
0 Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$cm tại những thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20pi (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 2
C Vật qua vị trí x= +1 cm ở những thời điểm Bài tập Dao động cơ 4
Mạnh Tú Trong các điểm đó, những điểm dao động cùng pha với $M_1$ là: Bài tập Dao động cơ 1
T Khi vật đi theo chiều âm ,vận tốc vật đạt giá trị $20\pi $ (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Các vật cách vị trí cân bằng của chúng những đoạn lần lượt là 3 cm, 2 cm và x0. Giá trị của x0 là. Bài tập Dao động cơ 4
Heavenpostman Nếu thay đổi cách kích thích ban đầu của dao động thì những đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi ? Bài tập Dao động cơ 3
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
T Gia tốc chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
NhatHau Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
minhanhmia Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Sau thời điểm gặp nhau bao lâu thì tốc độ P bằng 0,5 tốc độ M Bài tập Dao động cơ 2
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
Đạo_Cappj Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=A, sau đó 3T/4 thì vật ở li độ? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng cách cực đại từ điểm treo con lắc đến điểm mà vật nặng rơi trên mặt nước là? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3S$ nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định thời điểm thứ 100 Bài tập Dao động cơ 8
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
M Tại thời điểm t=1/4s, chất điểm có li độ bằng mấy? Bài tập Dao động cơ 2
Toe Hai chất điểm M,N dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 4
Tú Zô Gia tốc của chất điểm tại biên âm là? Bài tập Dao động cơ 9
Q Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí $x=-\sqrt{2}$ cm theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
T Thời điểm đầu tiên khoảng cách 2 vật cách nhau 9cm là Bài tập Dao động cơ 3
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top