Tức thời Biểu thức dòng điện trong mạch là

Bài toán
Khi đặt hđt k đổi 40V vào hai đầu cuộn dây có $L= \dfrac{0.1}{\pi }$ H thì dòng điện trong cuộn dây có cường độ $I=4$ (A). Đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $u=100\cos \left(100\pi t - \dfrac{\pi }{4}\right)$(V) thì biểu thức dòng điện trong mạch là?
 
Bài toán
Khi đặt hđt k đổi 40V vào hai đầu cuộn dây có L= $\dfrac{0.1}{\pi }$ H thì dòng điện trong cuộn dây có cường độ I=4 (A). Đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u=100cos(100$\pi t - \dfrac{\pi }{4}$})(V) thì biểu thức dòng điện trong mạch là?
Lời giải

Đầu tiên ta nhớ lại chút nhé :D
Dòng điện một chiều thì không bị ảnh hưởng bởi cảm kháng. (P/s:tớ không chắc lắm đâu :P)
Vậy nên ta có lun $r=\dfrac{U_{một chiều}}{I_{một chiều}}$
Phần còn lại thì chắc là quá đơn giản rùi nhỉ :D.
Chúc bạn năm mới vui vẻ :D
Happy new year
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đinh Phúc Dòng điện trong mach có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
V Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 2
missyou1946 Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
N Biểu thức cường độ dòng điện? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Tức thời Viết biểu thức của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là: Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Lệch pha Biểu thức của dòng điện trong hai trường hợp là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangkkk Tức thời Biểu thức của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
T Viết biểu thức cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Tức thời Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
ShiroPin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức là: Bài tập Điện xoay chiều 1
rainmeteror Tức thời Biểu thức cường độ dòng điện nào ???? Bài tập Điện xoay chiều 8
Spin9x Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức $i=4 \cos^2\omega t$ Bài tập Điện xoay chiều 25
dtdt95 Tức thời Tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện . Bài tập Điện xoay chiều 6
dtdt95 Tức thời Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
T MPĐ Biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hoà ở tình trạng sử dụng điện mất cân đối làm cho điện Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biểu thức X Bài tập Điện xoay chiều 0
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Số biểu thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Biểu thức đúng là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
C Biểu thức của u là Bài tập Điện xoay chiều 5
JDieen XNguyeen Viết biểu thức điện áp $u_C$ trên tụ C Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top