MPĐ Từ thông cực đại qua mỗi vòng là?

Bài toán
Máy phát điện xoay chiều có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm 4 cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V , tần số 50Hz. Số vòng dây của mỗi cuộn dây phần ứng là 50 vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng là:
A. 2,5 mWb
B. 4 mWb
C. 0,5 mWb
D. 5 mWb
 
Bài toán
Máy phát điện xoay chiều có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm 4 cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V , tần số 50Hz. Số vòng dây của mỗi cuộn dây phần ứng là 50 vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng là:
A. 2,5 mWb
B. 4 mWb
C. 0,5 mWb
D. 5 mWb
Lời giải

$
\left\{\begin{matrix}
\omega =100\pi \left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right) & & \\
U_{0}=220\sqrt{2}\left(V\right) & &
\end{matrix}\right.$
1 Cuộn có 50 vòng dây; vậy 4 cuộn có N=200(Vòng).
$$U_{0}=\omega N \phi \Rightarrow \phi =\dfrac{U_{0}}{\omega N}=\dfrac{220\sqrt{2}}{100\pi .200}=5\left(mWb\right)$$
Đáp án D. :)
 
Thực sự thì NVD làm ra kết quả đúng rồi nhưng tớ nghĩ thế nè:
-Suất điện động và hiệu điện thế có bản chất hoàn toàn khác nhau tuy chúng có cùng đơn vị.
-$\phi \neq \phi_o$
-Cậu nên kí hiệu $N$ thay vì $n$ vì người ta thường kí hiệu $N$ là số vòng dây còn $n$ thì được dùng trong công thức $f=pn$. Các bạn khác đọc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 sẽ có đôi chút khó hiểu.
Đó là đôi lời gớp ý hơi mang tính soi mói một chút. Nếu có j mạo phhamj xin lương thứ. :Sad::sad::sad::sad:
 
Thực sự thì NVD làm ra kết quả đúng rồi nhưng tớ nghĩ thế nè:
-Suất điện động và hiệu điện thế có bản chất hoàn toàn khác nhau tuy chúng có cùng đơn vị.
-$\phi \neq \phi_o$
-Cậu nên kí hiệu $N$ thay vì $n$ vì người ta thường kí hiệu $N$ là số vòng dây còn $n$ thì được dùng trong công thức $f=pn$. Các bạn khác đọc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 sẽ có đôi chút khó hiểu.
Đó là đôi lời gớp ý hơi mang tính soi mói một chút. Nếu có j mạo phhamj xin lương thứ. :Sad::sad::sad::sad:
Hì. Cám ơn cậu nhiều. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
chinhanh9 Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là? Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong Tìm các thông số của hộp kín X Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 2
N Từ thông cực đại gửi qua khung bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
Spin9x Từ thông cực đại gửi qua một vòng dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Hiệu điện thế 2 cực máy phát Bài tập Điện xoay chiều 2
mega143 Cực đại trên R,L và C Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu f biến thiên Giá trị cực đại đó là Bài tập Điện xoay chiều 6
Alitutu f biến thiên Một giá trị cực đại thứ tự lần lượt các vôn kế đạt cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Số cặp cực của roto lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu L biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
anzaiii C biến thiên Hệ số L và R có giá trị là? Tìm C để A chỉ cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tỉ số $\dfrac{U_{0}}{\xi }$ bằng: (với U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ) Bài tập Điện xoay chiều 1

Quảng cáo

Top