Đã tích hợp tự động chuyển công thức dạng a/b thành mã LaTeX \dfrac{a}{b}

Từ giờ, để hiển thị phân số dạng $\dfrac{a}{b}$, các bạn chỉ cần gõ a/b là xong.
Ví dụ:
Để hiển thị $\dfrac{3\pi}{4}$ các bạn chỉ cần gõ 3pi/4
Để hiển thị $\dfrac{5T}{6}$ các bạn chỉ cần gõ 5T/6
Để hiển thị $\dfrac{2}{\pi}$ các bạn chỉ cần gõ 2/pi
Nếu có lỗi nào không hiển thị, các bạn comment ở dưới để mình khắc phục nhé !
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Đã tích hợp tự động chuyển công thức dạng ảnh sang mã LaTeX Các vấn đề về LaTeX và trình bày 8

Quảng cáo

Top