[Hot] Ảnh các thành viên 4rum mình.

Ai cũng khoe là chém mạnh chém giỏi mà chả ai khởi xướng cả, lại để thằng "đệ" mở đầu, ai có ảnh up lên cho cả nhà biết mặt nhé :)))
 
kiemro721119 đã viết:
Ai cũng khoe là chém mạnh chém giỏi mà chả ai khởi xướng cả, lại để thằng "đệ" mở đầu, ai có ảnh up lên cho cả nhà biết mặt nhé :smile:))

Thằng này mà gặp ngoài đường thì phải cho vài viên gạch
 
Trang post ảnh mà toàn thấy mọi người chém đâu, chỉ thấy 2 bức à
Để em góp thêm 2 bức

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI CÁC DƯỚI 16
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..


.
 
Nhìn trông cũng đẹp trai thiệt, nhìn rất người lớn, có fong cách, chắc là có ny rồi, mặc áo trằg, thắt lưng xơ vin rất mạnh mẽ
 

Quảng cáo

Top