Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng:

Bài toán
Một dây thép căng ngang hai đầu cố định, đang có sóng dừng trên dây. Giả sử tần số sóng và mật độ dây không đổi. Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng
A. Số bụng sóng trên dây giảm 10%
B. Số bụng sóng trên dây đã tăng $\dfrac{10}{9}$ lần
C. Số nút trên dây giảm 10%
D. Số nút trên dây đã tăng $\dfrac{10}{9}$ lần
 
Last edited:
Mình xem SGK thì chỉ thấy có công thức $F=\eta v$ vậy cái công thức trên ở đâu vậy nhỉ :| .
À, trong một số sách tham khảo có đề cập đến công thức này, chứ thực ra trong SGK không hề có đâu bạn ạ. Nên yên tâm rằng những câu dạng này sẽ không bao giờ có trong đề thi chính thức, và mình làm để biết thêm thôi :)
 

Quảng cáo

Top