Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn điện.

55555.JPG
Bài toán
Cho mạch điện như hình vẽ. Ba nguồn điện giống nhau, mỗi cái có suất điện động e và điện trở trong r. $R_1 = 3 W, R_2=6W$, bình điện phân chứa dung dịch $CuSO_4$ với cực dương bằng đồng và có điện trở $R_p =0,5W$. Sau một thời gian điện phân 386 giây, người ta thấy khối lượng của bản cực làm catôt tăng lên 0,636 gam.

Dùng một vôn có điện trở rất lớn mắc vào 2 đầu A và C của bộ nguồn. Nếu bỏ mạch ngoài đi thì vôn kế chỉ 20 V. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn điện.

* Nó giải là $E = U$ nhưng e ko biết tại sao và r nữa, tại sao lại tính r khi ko bỏ mạch ngoài như đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 yêu cầu.
 
Bài toán
Cho mạch điện như hình vẽ. Ba nguồn điện giống nhau, mỗi cái có suất điện động e và điện trở trong r. [$R_1 = 3 W, R_2=6W]$, bình điện phân chứa dung dịch $CuSO_4$ với cực dương bằng đồng và có điện trở [$R_p =0,5W$]. Sau một thời gian điện phân 386 giây, người ta thấy khối lượng của bản cực làm catôt tăng lên 0,636 gam.

Dùng một vôn có điện trở rất lớn mắc vào 2 đầu A và C của bộ nguồn. Nếu bỏ mạch ngoài đi thì vôn kế chỉ 20 V. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn điện.

* Nó giải là $E = U$ nhưng e ko biết tại sao và r nữa, tại sao lại tính r khi ko bỏ mạch ngoài như đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 yêu cầu.
Lời giải
Nếu LTĐH thì không có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như z đâu vì mạch đang cho mắc //
Trong cái ngoặc đỏ là đại lượng mình chưa gặp
 

Quảng cáo

Top