Số điểm có biên độ dao động cực tiểu nằm trên AB (không kể AB) là

Bài toán
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 8cm. Biết bước sóng là 1.2cm. Số điểm có biên độ dao động cực tiểu nằm trên AB (không kể AB) là
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 8cm. Biết bước sóng là 1.2cm. Số điểm có biên độ dao động cực tiểu nằm trên AB (không kể AB) là
Lời giải

$$-8< \left ( k+0,5 \right )\lambda < 8 $$
Giai có 14 giá trị k thỏa mãn,tương ứng với 14 điểm
Mình nghĩ cậu đăng cho vui :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là? Bài tập Sóng cơ 2
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
A Để trên dây có (m-1) điểm nút kể cả đầu thì tần số sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
boyvodanh97 Số điểm có biên động dao đông cực đại nẳm trên đoạn $CD$ Bài tập Sóng cơ 1
J Số điểm dao động có biên độ 1,8a ngược pha với trung điểm O Bài tập Sóng cơ 5
cuonghp96 Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ bằng 7cm là Bài tập Sóng cơ 1
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
Enzan Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và cùng pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 4
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
L Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ 7 cm là ? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Trên khoảng AB,số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với 2 nguồn (không kể 2 nguồ Bài tập Sóng cơ 4
chinhanh9 Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là? Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động A/2 Bài tập Sóng cơ 5
missyou1946 Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 1
Gem Số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn ( không kể 2 nguồn) là Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
S Số điểm M có li độ thỏa mãn $u_M+u_I=0$ tại thời điểm t bất kì là: Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable Số các điểm có biên độ bằng $\sqrt{2}$ lần biên độ của nguồn trên đường nối 2 nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là 2a là? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
T Đếm số điểm có biên độ cực đại trên đường tròn: Bài tập Sóng cơ 6
P Số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm) trên đoạn thẳng $AB$ là: Bài tập Sóng cơ 11
ShiroPin Trong BC có số điểm dao động đồng pha với A là Bài tập Sóng cơ 3
N Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là: Bài tập Sóng cơ 0
lam_vuong Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) Bài tập Sóng cơ 6
ShiroPin Trên đoạn $S_1 S_2$ số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nguồn (không kể cả hai nguồn) Bài tập Sóng cơ 9
N Số điểm dao động với biên độ cực đại có trong khoảng $OO^{'}$ là Bài tập Sóng cơ 1
H Số điểm có dao động bằng 5mm là: Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Số điểm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I? Bài tập Sóng cơ 14
ashin_xman Vân lồi bậc $k+3$ đi qua điểm $N$ có $NA-NB=36(mm)$. Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn $AB$ là? Bài tập Sóng cơ 16
T Trên đường chéo $AC$ của hình chữ nhật $ABCD$ ($BC = 4 cm$) có số điểm dao động với biên độ $2a$ Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ $5 cm$ có trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top