f biến thiên Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch

Bài toán
Cho mạch điện RLC, cuộn cảm có điện trở thuần r. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u=125\cos100\pi.t$, $\omega$ thay đổi được. Đoạn mạch AM gồm R và C, đoạn mạch MB chứa cuộn dây. Biết $u_AM$ vuông pha với $u_MB$ và r=R. Với hai giá trị của tần số góc là $\omega_1=100\pi$ và $\omega_2= 56,25\pi$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch.
A. 0,85
B. 0,96
C. 0,91
D. 0,82
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho mạch điện RLC, cuộn cảm có điện trở thuần r. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u=125\cos100\pi.t$, $\omega$ thay đổi được. Đoạn mạch AM gồm R và C, đoạn mạch MB chứa cuộn dây. Biết $u_AM$ vuông pha với $u_MB$ và r=R. Với hai giá trị của tần số góc là $\omega_1=100\pi$ và $\omega_2= 56,25\pi$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch.
A. 0,85
B. 0,96
C. 0,91
D. 0,82
Trả lời:
Bài này đã có trên diễn đàn rất nhiều rồi bạn, chẳng hạn:
http://vatliphothong.vn/t/3141/
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho mạch điện RLC, cuộn cảm có điện trở thuần r. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u=125\cos100\pi.t$, $\omega$ thay đổi được. Đoạn mạch AM gồm R và C, đoạn mạch MB chứa cuộn dây. Biết $u_AM$ vuông pha với $u_MB$ và r=R. Với hai giá trị của tần số góc là $\omega_1=100\pi$ và $\omega_2= 56,25\pi$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch.
A. 0,85
B. 0,96
C. 0,91
D. 0,82
Lời giải

Khi f biến thiên, có 2 giá trị cho cùng hệ số công suất.
Nếu $R^{2}=n\dfrac{L}{C}=nZ_{L}Z_{c}$
$$\Rightarrow\cos\varphi =\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{(\omega _{1}-\omega _{2})^{2}}{n\omega _{1}\omega _{2}}}}$$
Bây giờ ta đi tìm n
$$\overrightarrow{U_{AM}}\perp \overrightarrow{U_{BM}}\rightarrow \dfrac{Z_{C}}{R}\dfrac{Z_{L}}{r}=1\leftrightarrow R^{2}=Z_{C}Z_{L}\rightarrow (r+R)^{2}=4Z_{c}Z_{L}$$
Vậy ta tìm được n=4, bh thay vào công thức và bấm máy ta được kết quả.
Đáp án B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
superstar Hãy xác định các đại lượng cần đo Bài tập Điện xoay chiều 1
Y f biến thiên Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 0
A Hãy so sánh $t_{1},t_{2},t_{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
inconsolable Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 1
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
banana257 L biến thiên Mở K, hãy tìm giá trị của L để $U_{Lmax}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
lkshooting Lệch pha Hãy viết $U_{NB}$ tính $r,L,C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
dtdt95 Tức thời Bằng phương pháp giản đồ vectơ , hãy tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 3
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
X MBA Xác định hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Tinh Hoang Xác định tên hai phần tử trên và giải thích? Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Thu Huyền MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở $R$ Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch khi khóa K đóng Bài tập Điện xoay chiều 5
hoankuty Xác định giá trị hiệu dụng dòng điện trong mạch? Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Lệch pha Xác định $U_{0}$, L,C Bài tập Điện xoay chiều 4
P Xác định điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 5
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
C Xác định giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 3
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
skylinehermes Xác định dòng điện hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 7
H Xác định hệ số công suất trong 2 trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 5
Xuân Thành L biến thiên Xác định hệ số công suất lúc đầu Bài tập Điện xoay chiều 5
S MBA Xác định $\frac{Z_{L}}{r}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin Xác định khoảng thời gian ngắn nhất $\Delta t$ tính từ thời điểm $t_{1}$ để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Xác định khoảng thời gian ngắn nhất để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Xác định U Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Lệch pha Xác định hđt hiệu dụng 2 đầu mạch và hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện có độ lớn nhỏ hơn 2A trong 1s? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện đổi chiều lần thứ 2011 kể từ thời điểm ban đầu. Bài tập Điện xoay chiều 0
LeLinh f biến thiên Xác định mối liên hệ giữa R và L là: Bài tập Điện xoay chiều 1
cựL nễyugN Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện có động cơ điên và cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
To_Be_The_Best Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong $1 s$ Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin f biến thiên Xác định giá trị thứ hai $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Phan Đức Hiếu C biến thiên Xác định góc lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 7
ShiroPin R biến thiên Xác định giá trị cực đại của công suất trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
L Tức thời Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 17
Sao Mơ Xác định hệ số công suất của mạch tương ứng Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top