Chiều dài của con lắc đơn bằng

Bài toán
Có hệ con lắc lò xo treo thẳng đứng và hệ con lắc đơn cùng dao động điều hoà tại một nơi nhất định. Lò xo có độ dài tự nhiên là Lo, khi dao động thì chiều dài lò xo biến thiên từ l1 đến l2 và chu kì dao động của chúng bằng nhau. Chiều dài của con lắc đơn bằng
A. $l=\dfrac{l_1 - l_2}{2} $
B. $l=\dfrac{l_1 + l_2}{2} $
C. $l=\dfrac{l_1 + l_2}{2} - Lo $
D. $l=\dfrac{l_1 - l_2}{2} - Lo $
 
Last edited:
Bài toán
Có hệ con lắc lò xo treo thẳng đứng và hệ con lắc đơn cùng dao động điều hoà tại một nơi nhất định. Lò xo có độ dài tự nhiên là Lo, khi dao động thì chiều dài lò xo biến thiên từ l1 đến l2 và chu kì dao động của chúng bằng nhau. Chiều dài của con lắc đơn bằng
A. $l=\dfrac{l_1 - l_2}{2} $
B. $l=\dfrac{l_1 + l_2}{2} $
C. $l=\dfrac{l_1 + l_2}{2} - Lo $
D. $l=\dfrac{l_1 - l_2}{2} - Lo $
Lời giải

Gọi $\Delta l_{0}$ là độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng, do chu kì của con lắc đơn bằng chu kì dao động của con lắc lò xo
$$\rightarrow \Delta l_{0}=l$$
Biên độ dao động của con lắc lò xo:
$$A=\dfrac{l_{2}-l_{1}}{2}$$
$$\Rightarrow l_{max}=l_{2}=l_{0}+\Delta l_{0}+A\rightarrow l_{2}=l_{0}+\Delta l_{0}+\dfrac{l_{2}-l_{1}}{2}$$
$$\Rightarrow \Delta l_{0}=l=\dfrac{l_{1}+l_{2}}{2}-l_{0}$$
Đáp án C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
T Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Chiều dài cực đại của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Chiều dài tối đa lmax và tối thiểu lmin của lò xo trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
M Chiều dài l của con lắc có giá trị Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Chiều dài cực đại của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 1
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
A Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính chiều dài của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính chiều dài ban đầu của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
H Khi di chuyển từ A đến B thì chiều dài của con lắc đã: Bài tập Dao động cơ 4
BackSpace Tính chiều dài cực đại của lò xo 1. Bài tập Dao động cơ 0
xuongrongnt Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Chiều dài lò xo lúc này và giá trị của $\omega $ là? Bài tập Dao động cơ 0
A Tính chiều dài cực đại của lò xo 1 trong quá trình dao động, biết $l_{01}=30cm$ Bài tập Dao động cơ 1
thien than cua gio Chiều dài ban đầu của con lắc là. Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Chiều dài ngắn nhất của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
tutsao3 Khoảng cách giữa hai vật khi chiều dài của lò xo ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 2
D Chiều dài của lò xo khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động Bài tập Dao động cơ 1
T Chiều dài ngắn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
K Chiều dài tự nhiên của đoạn BC bằng Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm Chiều dài $max$ và $min$ của lò xo trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
N Coi rằng chiều dài của con lắc đơn đủ lớn thì chu kì dao động khi chưa giảm chiều dài là Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Chiều dài tự nhiên của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Chiều dài ngắn nhất của lò xo trong quá trình dao động là Bài tập Dao động cơ 1
H Khi lò xo có chiều dài lớn nhất giữ cố định điểm M của lò xo cách C là 20cm. Tìm cơ năng của hệ Bài tập Dao động cơ 1
U Tính chiều dài cực đại của lò xo trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20(cm) đến 32(cm). Cơ năng của vật là?? Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Tính Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tính chiều dài của con lắc lò xo tại VTCB. Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật $B$ bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất củ Bài tập Dao động cơ 2
T Khi lò xo có chiều dài $34 cm$ thì tốc độ của vật có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình vật dao động là? Bài tập Dao động cơ 1
mai hoàn Khi lò xo có chiều dài 40cm thì Bài tập Dao động cơ 4
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
K Chiều dài con lắc 1 là Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
Trang Simon Chiều dài dây treo con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 3
T Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm Bài tập Dao động cơ 3
T Tăng chiều dài lên 25% Bài tập Dao động cơ 3
T Chiều dài ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
Like Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là bao n Bài tập Dao động cơ 1
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Chiều dài lò xo thời điểm t=1,41s là? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top