Tại một thời điểm nào đó N có li độ âm và đang đi lên thì N đang có li độ

Bài toán
Một sóng ngang có bước sóng $\lambda $ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau 5,25$\lambda $. Tại một thời điểm nào đó N có li độ âm và đang đi lên thì N đang có li độ
A. Âm, đi xuống
B. Âm, đi lên
C. Dương, đi xuống
D. Dương, đi lên
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một sóng ngang có bước sóng $\lambda $ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau 5,25$\lambda $.Tại một thời điểm nào đó N có li độ âm và đang đi lên thì N đang có li độ
A. Âm,đi xuống
B. Âm,đi lên
C. Dương,đi xuống
D. Dương,đi lên
Lời giải

Untitled.png

Sóng tuần hoàn có tính chu kì, lên MN cách nhau $0,25\lambda =\dfrac{T}{4}=90^{\circ}$
Như hình vẽ thì M đang dương và đi lên
D.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

View attachment 509
Sóng tuần hoàn có tính chu kì,lên MN cách nhau $0,25\lambda =\dfrac{T}{4}=90^{\circ}$
Như hình vẽ thì M đang dương và đi lên
D.
Cho em sửa đề lại :D
Một sóng ngang có bước sóng λ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau 5,25λ.Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang đi lên thì N đang có li độ
A. Âm,đi xuống
B. Âm,đi lên
C. Dương,đi xuống
D. Dương,đi lên
 
Cho em sửa đề lại :D
Một sóng ngang có bước sóng λ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau 5,25λ.Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang đi lên thì N đang có li độ
A. Âm,đi xuống
B. Âm,đi lên
C. Dương,đi xuống
D. Dương,đi lên
Vì sau $1 \lambda$ thì trạng thái như cũ . ..
Coi như $N$ cách M là $\dfrac{\lambda}{4}$
Khi ấy N phải ở trên (li độ dương) và cũng đang đi lên !
Đáp án D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
L Tại một thời điểm nào đó P có li độ dương và đang chuyển động đi xuống,tại thời điểm đó Q sẽ có Bài tập Sóng cơ 10
Demonhk Khoảng thời gian trong một chu kì mà vận tốc tức thời tại I lớn hơn tại vận tốc cực đại tại M Bài tập Sóng cơ 3
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Biên độ dao động tại một điểm thuộc mặt nước và thuộc đường trung trực AB là Bài tập Sóng cơ 2
N Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn $R_1=1,5$ m là Bài tập Sóng cơ 12
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
dungpro1511 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng Bài tập Sóng cơ 3
phaidodaihoc1996 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là : Bài tập Sóng cơ 6
triminhdovip137 Tìm tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 3
vat_ly_oi Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là: Bài tập Sóng cơ 0
__Black_Cat____! Phần tử tại M dao động cực đại, cùng pha với A, gần A nhất cách A một khoảng? Bài tập Sóng cơ 10
T Năng lượng sóng tại một điểm A cách nguồn một khoảng $3m$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac O là nguồn phát sóng ngang trên mặt nước. Tại A cách O một khoảng 2cm có biên độ sóng là 4cm. Tính b Bài tập Sóng cơ 2
D Tại điểm $N$ cách $O$ một khoảng $7 \,cm$ dao động có biên độ là $x$. Tính $x$ Bài tập Sóng cơ 4
ferollsan Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳng Bài tập Sóng cơ 1
B Tại một điểm cách hai nguồn những khoảng $d_1=12,75\lambda$ và $d_2=7,25\lambda$ sẽ có biên độ dao đ Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Li độ một điểm là 3cm và li độ đang tăng thì sau đó $\dfrac{1}{8}s$ và cũng tại điểm nói trên tính l Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Li độ của sóng tại một điểm P là $1cm$ thì sau lúc đó $5s$ tính li độ của sóng cũng tại điểm P Bài tập Sóng cơ 1
T Biên độ dao động của tại một điểm có khoảng cách xác định. Bài tập Sóng cơ 1
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
thuthuynguyen Hỏi tại $t_2=t_1+ 2.01$ s thì li độ bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
judyhuyen17498 Tốc độ phần tử tại D bằng Bài tập Sóng cơ 10
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
maihoaphien Mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
ghjcghj Biên độ sóng tổng hợp tại M là Bài tập Sóng cơ 1
Q Vận tốc của sóng tại thời điểm t Bài tập Sóng cơ 5
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
O Mức cường độ âm tại điểm M thuộc đoạn AB với AM=2BM là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
Văn Long Phương trình sóng tại M là ? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top