Biên độ dao động của vật khi lò xo 2 bị lén

Bài toán
Hai lò xo có chiều dài tự nhiên là $l_{o1}^{ }=l_{o2}^{ }=30cm$ có độ cứng $k_{1}^{ }=100\dfrac{N}{m} và k_{2}^{ }=150\dfrac{N}{m}$, treo vật có khối lượng $m=250g$ vào 2 lò xo ghép song song,kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn $\dfrac{4}{\pi }$ rồi tha nhẹ,sau 1 vai dao động, khi vật đi qua VTCB thì lò xo 2 bị đứt,biên độ dao động của vật lúc sau là
A. 3,5cm
B. 2cm
C. 2,5cm
D. 3cm
Thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hay hay thì post ...
 
Last edited:
Bài toán
Hai lò xo có chiều dài tự nhiên là $l_{o1}^{ }=l_{o2}^{ }=30cm$ có độ cứng $k_{1}^{ }=100\dfrac{N}{m} và k_{2}^{ }=150\dfrac{N}{m}$, treo vật có khối lượng $m=250g$ vào 2 lò xo ghép song song,kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn $\dfrac{4}{\pi }$ rồi tha nhẹ,sau 1 vai dao động, khi vật đi qua VTCB thì lò xo 2 bị đứt,biên độ dao động của vật lúc sau là
A. 3,5cm
B. 2cm
C. 2,5cm
D. 3cm
Thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hay hay thì post ...
Lời giải

Gọi $O_1$ là VTCB ban đầu khi có 2 lò xo thì ta có $A_{hệ}=\dfrac{4}{\pi}(cm/s)$
Tại $O_1$ có $v_{hệ}=A_{hệ}.\omega_{hệ}=\dfrac{4}{\pi}.\sqrt{\dfrac{k_{1}+k_{2}}{m}}=40(cm/s)$
Gọi $O_2$ là VTCB khi vật chỉ còn chịu tác dụng của lò xo 2 lúc nè ta có:
Tại vị trí $O_1$ cách $O_2$ một đoạn $1,5(cm)$ ta có $\omega=20(rad/s)$
$A_{2}=\sqrt{x^{2}+(\dfrac{v}{\omega})^{2}}=2,5(cm)$
Đ.Á: C.
 
Lời giải

Gọi $O_1$ là VTCB ban đầu khi có 2 lò xo thì ta có $A_{hệ}=\dfrac{4}{\pi}(cm/s)$
Tại $O_1$ có $v_{hệ}=A_{hệ}.\omega_{hệ}=\dfrac{4}{\pi}.\sqrt{\dfrac{k_{1}+k_{2}}{m}}=40(cm/s)$
Gọi $O_2$ là VTCB khi vật chỉ còn chịu tác dụng của lò xo 2 lúc nè ta có:
Tại vị trí $O_1$ cách $O_2$ một đoạn $1,5(cm)$ ta có $\omega=20(rad/s)$
$A_{2}=\sqrt{x^{2}+(\dfrac{v}{\omega})^{2}}=2,5(cm)$
Đ.Á: C.
Bạn đang giải cho trường hợp lò xo thẳng đứng. Đề chưa cho như vậy mà.
 
Bạn đang giải cho trường hợp lò xo thẳng đứng. Đề chưa cho như vậy mà.
Nhưng bạn để ý kĩ đề lại đi.Nếu không áp dụng cho con lắc treo thẳng đứng mà chỉ có con lắc ngang thì liệ dữ liệu như vậy có quá nhiều hay không ? Lúc đó thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này không được bạn tien dung gọi là hay nữa rồi. Theo mình là như vậy . :pudency:
 
Mình
Nhưng bạn để ý kĩ đề lại đi.Nếu không áp dụng cho con lắc treo thẳng đứng mà chỉ có con lắc ngang thì liệ dữ liệu như vậy có quá nhiều hay không ? Lúc đó thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này không được bạn tien dung gọi là hay nữa rồi. Theo mình là như vậy . :pudency:
Mình cũng nghĩ vậy.chẳng qua muốn bắt bẻ đề tí thôi :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
0 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng Bài tập Dao động cơ 17
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
tuanthanh0805 Biên độ dao động mới của hệ Bài tập Dao động cơ 2
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
V Biên độ dao động của 2 vật dính vào nhau Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
iori198 Biên độ dao động mới của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
K Tính biên độ dao động CLLX. Bài tập Dao động cơ 1
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
N Biên độ của dao động $m_1$ sau khi bị tuột là? Bài tập Dao động cơ 17
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
F Đến dao động thứ 75 thì biên độ góc còn lại là ? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top