Quãng đường vật đi được trong $\dfrac{14}{15}$ đầu tiên

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m=0,04 kg$ và lò xo có độ cứng $k=10 N/m$. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là $\mu=0,1$. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn $10 cm$ rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy $g = \pi^2= 10 m/s^2$. Tính quãng đường vật đi được trong $\dfrac{14}{15}s$ đầu tiên là?
A. $77,2 cm$
B. $77 cm$
C. $76,8 cm$
D. $76,6 cm$
p/s: tính toán nhầm chút xíu, đã fix!
 
Last edited:
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m=0,04 kg$ và lò xo có độ cứng $k=10 N/m$. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là $\mu=0,1$. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn $10 cm$ rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy $g = \pi^2= 10 m/s^2$. Tính quãng đường vật đi được trong $\dfrac{14}{15}s$ đầu tiên là?
A. $77,2 cm$
B. $77 cm$
C. $76,8 cm$
D. $76,6 cm$
p/s: tính toán nhầm chút xíu, đã fix!
Lời giải

Độ giảm biên độ trong 0,5T: $\Delta A=2\dfrac{\mu mg}{K}=0,8(cm)$
$\dfrac{14}{15}s=4.\dfrac{T}{2}+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}$
Sau $4.\dfrac{T}{2}$ vật cách vi trí cân bằng: $d=A-4\Delta A=6,8(cm)$
So với vị trí cân bằng động: $A=6,8-0,4=6,4(cm)$
Trong $\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}$ vật dao động với biên độ A=6,4(cm).
Trong $\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}$ vật đi được $S_{2}=A+0,5A=9,6(cm)$
Trong $4.\dfrac{T}{2}$ đầu vật đi được:
$S_{1}=2.4.10-4^{2}.0,8=67,2(cm)$
$$\Rightarrow S=S_{1}+S_{2}=67,2+9,6=76,8(cm)$$
Đáp án C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m=0,04 kg$ và lò xo có độ cứng $k=10 N/m$. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là $\mu=0,1$. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn $10 cm$ rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy $g = \pi^2= 10 m/s^2$. Tính quãng đường vật đi được trong $\dfrac{14}{15}s$ đầu tiên là?
A. $77,2 cm$
B. $77 cm$
C. $76,8 cm$
D. $76,6 cm$
p/s: tính toán nhầm chút xíu, đã fix!
Đây là lời giải của mình!
$$\dfrac{14}{15}s=2,25T+\dfrac{T}{12}$$
Biên độ của vật sau $2,25T$
$$A={A_{0}}-\dfrac{9\mu mg}{k}=0,064m$$
Bảo toàn năng lượng sau $2,25T$
$$\dfrac{kA_{0}^2}{2}=\dfrac{kA^2}{2}+\dfrac{kx^2}{2}+\mu mg.s$$
$$s=0,736m$$
Sau $\dfrac{T}{12}$ tổng quãng đường đi được sẽ là
$$S=s+\dfrac{A}{2}=0,768m$$
p/s: Hồi nãy gõ nhầm, dạo này não tàn quá:D
Đáp án C.
Post ra để mọi người tham khảo
 
Last edited:
Đây là lời giải của mình!
$$\dfrac{14}{15}s=2,25T+\dfrac{T}{12}$$
Biên độ của vật sau $2,25T$
$$A={A_{0}}-\dfrac{9\mu mg}{k}=0,064m$$
Bảo toàn năng lượng sau $2,25T$
$$\dfrac{kA_{0}^2}{2}=\dfrac{kA^2}{2}+\dfrac{kx^2}{2}+\mu mg.s$$
$$s=0,736m$$
Sau $\dfrac{T}{12}$ tổng quãng đường đi được sẽ là
$$S=s+\dfrac{A}{2}=0,768m$$
p/s: Hồi nãy gõ nhầm, dạo này não tàn quá:D
Đáp án C.
Post ra để mọi người tham khảo
Lời giải

Mình thấy các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cậu giải, thì phần dao động tắt dần với hệ số ma sát lớn cậu nghiên cứu khá kĩ :D
Mình thì mới được học trên trường thôi, cũng chỉ biết vận dụng công thức người khác đã chứng minh để làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập, ko hiểu sâu được như cậu.hi
 
Lời giải

Mình thấy các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cậu giải, thì phần dao động tắt dần với hệ số ma sát lớn cậu nghiên cứu khá kĩ :D
Mình thì mới được học trên trường thôi, cũng chỉ biết vận dụng công thức người khác đã chứng minh để làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập, ko hiểu sâu được như cậu.hi
Cái này mình cũng mới nhận ra thôi!:D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
H Quãng đường vật đi được sau ∆t =4s kể từ t=0 Bài tập Dao động cơ 3
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
shochia Quãng đường vật đi được là Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
lyphaiduoc9 Quãng đường vật đi được trong 2 denta t tiếp theo Bài tập Dao động cơ 5
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
hankhue Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ đi được trong 0,2s là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$ Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t=1/3s đến thời điểm t=8/9s là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được trong 12,25 chu kì? Bài tập Dao động cơ 1
B Quãng đường vật đi được trong thời gian $1,4\Delta t$ không thể nhận giá trị nào dưới đây Bài tập Dao động cơ 1
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là Bài tập Dao động cơ 4
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
0 Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì vật có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Trà My HVCS Tính thời gian vật đi được quãng đường 18 cm Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Trong 1/4T kể từ lúc bắt đầu chuyển động quãng đường vật đi được là? Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Quãng đường vật đi dc từ thời điểm $t_1 = \frac{1}{12}s$ đến $t_2 = 1,225s$ là? Bài tập Dao động cơ 5
Z Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0.75s là Bài tập Dao động cơ 1
L Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong thời gian 0,2 s là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Sau khoảng thời gian $t_2=\dfrac{29}{6}$s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Quãng đường vật đi được trong 1,5T đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 4
A Tũn Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
H Quãng đường vật đi được trong 3 chu kỳ đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
Tùng333 Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả vật đến lúc lực kéo về bằng không lần thứ 3 kể từ t=0 là Bài tập Dao động cơ 2
N Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường bằng: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật di chuyển đến khi dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật đi được trong 1/3 s kể từ khi thả bằng? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Quãng đường vật đi được sau 2,25s kể từ thời điểm t=0 là Bài tập Dao động cơ 0
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top