MB có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu để

Bài toán
Thực hiện giao thoa trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình $u_{A}=u_{B}=9\cos(20\pi t+\dfrac{3\pi}{4})$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,2 m/s. Gọi denta là đường thẳng qua B và vuông góc AB. M thuộc denta. MB có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu để trên MB có điểm vừa dao động với biên độ cực đại vừa cùng pha với hai nguồn:
A. 30,07 cm.
B. 34 cm.
C. 30,3 cm.
D. 16 cm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Thực hiện giao thoa trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình $u_{A}=u_{B}=9\cos(20\pi t+\dfrac{3\pi}{4})$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,2 m/s. Gọi denta là đường thẳng qua B và vuông góc AB. M thuộc denta. MB có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu để trên MB có điểm vừa dao động với biên độ cực đại vừa cùng pha với hai nguồn:
A. 30,07 cm.
B. 34 cm.
C. 30,3 cm.
D. 16 cm.
Lời giải

Tương tự như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ở đây: http://vatliphothong.vn/t/5427/
$$d_{2}=(n-k)\dfrac{\lambda }{2}$$
$$
d_{2}min\Leftrightarrow (n-k)min\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
k=9 & & \\
n=25 & &
\end{matrix}\right.$$
$$
\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
d_{1}-d_{2}=9\lambda & & \\
d_{1}+d_{2}=25\lambda & &
\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
d_{1}=17\lambda & & \\
d_{2}=8\lambda & &
\end{matrix}\right.\Leftrightarrow d_{2}=16(cm)$$
Đáp án D.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
L Giá trị $\alpha$ có thể là? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Góc BAC có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 1
Tinh Hoang ON không thể có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
0 Bán kính R có giá trị là: Bài tập Sóng cơ 6
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Diện tích hình vuông ABCD có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
Q Khoảng các AC có giá trị là Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
D Khoảng cách AC có giá trị là Bài tập Sóng cơ 3
N Lúc M có li độ 10,8 mm thì li độ của N là 14,4 mm . Biên độ sóng có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 1
A Tần số sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
A Khi đó $\varphi _{1}$ có thể nhận giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
A Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6 mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá Bài tập Sóng cơ 2
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
A Tốc độ truyền sóng v và bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
boyvodanh97 Biên độ sóng $A$ có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
Kirito Tần số dao động của âm thoa có giá trị? Bài tập Sóng cơ 3
Kirito Tần số dao động nhỏ nhất có giá trị? Bài tập Sóng cơ 2
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 2
tam01235 Bước sóng trên dây có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 4
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
K Tần số $f_2$ có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 Hiệu MB-MA có thể nhận giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 1
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 0
A Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 2
T Biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
Iukk Bước sóng của sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
Đ Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi Bài tập Sóng cơ 4
2 Năng lượng âm truyền qua diện tích S trong 1s có giá trị bằng? Bài tập Sóng cơ 1
vat_ly_oi Tốc độ truyền sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
vat_ly_oi Tốc độ truyền sóng trên mặt nước có giá trị là Bài tập Sóng cơ 3
ShiroPin Bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 5
L Các nút sóng có tọa độ $x_{1}$, các bụng sóng có tọa độ $x_{2}$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
N Muốn trên dây AB có 13 nút sóng thì tần số sóng là $f_{2}$ phải có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
S Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 4
L Lực căng dây có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 6
T Năng lượng sóng tại một điểm A cách nguồn một khoảng $3m$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Li độ dao động tại M vào thời điểm $t_2=(t_1+2,01)(s)$ có giá trị nào ? Bài tập Sóng cơ 6
T Hiệu số MB-MA có thể có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 1
H Bước sóng có giá trị bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top