Sau đó hệ dao động với biên độ là:

Bài toán
1 con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M=400g và lò xo k=40 N/m đang dao động điều hòa A= 5cm.Khi M qua VTCB,thả nhẹ vật m=100g lên trên M.Sau đó hệ dao động với biên độ là:
A. $2\sqrt{5} cm$
B. $4,25 cm$
C. $3\sqrt{2} cm$
D. $s\sqrt{2} cm$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
S Sau đó hệ m và M dao động với biên độ xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là Bài tập Dao động cơ 1
pipi Biên độ của hệ sau đó là? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau đó hệ m+ M dao động với biên độ? Bài tập Dao động cơ 3
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Đạo_Cappj Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=A, sau đó 3T/4 thì vật ở li độ? Bài tập Dao động cơ 2
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Sau đó tiếp tục dđ với biên độ 0,5A . Lo=? Bài tập Dao động cơ 0
L Tại thời điểm 7/60 s sau đó vật đang ở vị trí có li độ? Bài tập Dao động cơ 3
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
P Biên độ của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 0
iori198 Chu kỳ dao động của quả cầu sau đó là Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa tàu và mục tiêu khi đó gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Thời điểm t2 liền sau đó uM li độ A là? Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động của vật sau đó bằng Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm vận tốc cực đại của các quả cầu sau đó? Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Điều kiện về độ lớn của lực $F$ để sau đó vật m dao động điều hòa là: Bài tập Dao động cơ 1
hoangnhatphongt32 Biên độ A sau đó là? Bài tập Dao động cơ 9
N Tính biên độ dao động của vật sau đó Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng $15\Pi$ ($m/s^{2}$) Bài tập Dao động cơ 1
S Biên độ dđ của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 3
Huy Nguyễn Sau đó m và M dao động với biên độ xấp xỉ ? Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Biên độ của vật sau đó ? Bài tập Dao động cơ 1
Jeremy Nguyễn Biên độ của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Duy Khôi Sau đó vật m chuyển động với biên độ là: Bài tập Dao động cơ 3
dhdhn Biên độ dao động của vật sau đó là? Bài tập Dao động cơ 20
thanh thương Tốc độ lớn nhất của vật nhỏ trong quá trình dao động sau đó xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Tính $V_{max}$ của vật sau đó Bài tập Dao động cơ 18
K Li độ của vật sau đó 0,125s? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Tính biên độ sau đó: Bài tập Dao động cơ 2
L Sau thời điểm đó T/4 vật có tốc độ $12\pi$ cm/s. Tìm T Bài tập Dao động cơ 2
T Sau đó 3/8 s vật có li độ là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
phatthientai Vận tốc của vật ngay sau đó $\dfrac{1}{3}s$ nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Heavenpostman Thời gian ngắn nhất sau đó để vật có gia tốc $30\pi (m/s^{2})$ là: Bài tập Dao động cơ 2
Annapham95 Biên độ dao động của vật sau đó bằng: Bài tập Dao động cơ 1
superstar Li độ dao động ở thời điểm sau đó 13s Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2 chất điểm đó đi ngang qua nhau? Bài tập Dao động cơ 10
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
sooley Tính tốc độ cực đại của vật m sau đó Bài tập Dao động cơ 3
ngocnhat95 Hỏi sau khi được tác dụng lực đó vật dao động với biên độ bằng? Bài tập Dao động cơ 2
P Vận tốc của vật ngay sau đó $\dfrac{1}{3}s$ nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top