Sau bao nhiêu thời gian thì biên độ góc của con lắc đơn chỉ còn một góc $\alpha $

Bài toán
Một con lắc đơn dao động tắt dần, cứ sau mỗi chu kì dao động thì cơ năng của con lắc lại giảm 0,01 lần cơ năng ban đầu, biên độ góc ban đầu của con lắc là $90^{o}$. Hỏi sau bao nhiêu thời gian thì biên độ góc của con lắc chỉ còn $30^{o}$. Biết chu kì con lắc là T= 0,5 s.
 
Một con lắc đơn dao động tắt dần, cứ sau mỗi chu kì dao động thì cơ năng của con lắc lại giảm 0,01 lần cơ năng ban đầu, biên độ góc ban đầu của con lắc là $90^{o}$. Hỏi sau bao nhiêu thời gian thì biên độ góc của con lắc chỉ còn $30^{o}$. Biết chu kì con lắc là T= 0,5 s.
Lời giải

Sau mỗi chu kì năng lượng của còn lắc chỉ còn 0,99 lần năng lượng lượng ban đầu
Vậy sau n chu kì thì năng lượng của con lắc sẽ là:
$E=\left (0,99 \right )^{n}E_{0}$
Với biên độ góc là 90 độ: $\Rightarrow E_{0}=mgh(1-\cos\alpha )=mgh$
Với biên độ góc là 30 độ: $$E=mgh(1-\cos30)=0,13mgh\Leftrightarrow E=0,13E_{0}$$
$\Rightarrow \left (0,99 \right )^{n}=0,13\Rightarrow n=200$
$\Rightarrow t=200.T=100(s)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đức Anh6104 Sau 1s đi được 6cm hỏi sau 2013s đi được quãng đường bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Sau va chạm con lắc đi được bao nhiêu thì đổi chiều chiểu động Bài tập Dao động cơ 0
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau bao nhiêu chu kì thì 2 con chuột này lấy được hết miếng pho mát? Bài tập Dao động cơ 1
D Hỏi sau 20 dao động toàn phần thì biên độ dao động là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Hỏi sau va chạm lò xo nén 1 đoạn lớn nhất là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 0
T Sau đó 3/8 s vật có li độ là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Sau va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động? Bài tập Dao động cơ 1
Phan Anh Nguyên Tốc độ vật nhỏ sau khi dao động được 0,95 s có độ lớn là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
otdo95 Sau 10 dao động cơ năng của nó giảm bao nhiêu phần trăm so với cơ năng ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
ShiroPin Hỏi sau n chu kì cơ năng còn lại bao nhiêu % Bài tập Dao động cơ 1
dungpro1511 Sau khi rời giá đỡ,vật m dao động điều hòa với biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
N Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này ? Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2 chất điểm đó đi ngang qua nhau? Bài tập Dao động cơ 10
pipi Sau 110s số lần 2 con lắc qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngươc nhau là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 6
KSTN_BK_95 Biên độ sau va chạm là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
Spin9x Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t = 0 thì thế năng của vật tăng lên 3 lầ Bài tập Dao động cơ 3
ashin_xman Sau khoảng thời gian t ngắn nhất là bao nhiêu 2 vật lại có cùng li độ? Bài tập Dao động cơ 5
dtdt95 Sau một phần ba chu kì vật đi được quãng đường bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 2
T Sau khi va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 4
A4K70 Sau bao lâu cả 2 con lắc lại cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều trên. Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Sau thời điểm gặp nhau bao lâu thì tốc độ P bằng 0,5 tốc độ M Bài tập Dao động cơ 2
lannhi Sau bao lâu kể từ lúc $t=0$ vật đi được quãng đương $56cm$ ? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng $15\Pi$ ($m/s^{2}$) Bài tập Dao động cơ 1
S Sau khoảng thời gian bao lâu cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5 A Bài tập Dao động cơ 0
H Hỏi sau ít nhất bao lâu hai con lắc cùng gặp nhau và cùng chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
P Sau bao lâu hai vật gặp nhau lần đầu tiên sau thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
T Sau bao lâu,kể từ lúc bắt đầu quay,góc giữa hai vectơ bằng 45 độ?` Bài tập Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Vật nặng tới vị trí cân bằng lần đầu tiên sau bao lâu ? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau bao lâu vật nặng lại cách VTCB một khoảng như cũ? Bài tập Dao động cơ 7
Tăng Hải Tuân Hỏi bao lâu sau thời điểm t thì vật có động năng cực đại? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Hỏi sau bao lâu vật có gia tốc $15 \pi$ Bài tập Dao động cơ 3
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Lê Quang Hưng Khẳng định nào sau đây là đúng? Bài tập Dao động cơ 2
snsdcute27 Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top