f biến thiên Tìm f để $U_c$ max. Và viết biểu thức $U_c$ max

Bài toán
Cho mạch R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch $u=U_0 \cos2\pi f$. f có thể thay đổi được. $f=?$ để $U_c$ max=?
 
Bài toán
Cho mạch R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch $u=U_0 \cos2\pi f$. f có thể thay đổi được. f=? để $U_c$ max=?
Có vể biểu thức điện áp 2 đầu đoạn mạch của bạn hơi dị :) không sao
Bài nè thì rất nhìu tài liệu có chúng minh qua nhung nếu cậu cần mình sẽ chứng minh :)
Do thay đổi f không khác gì thay đổi $\omega$ nên mình sẽ đổi câu hỏi tìm $\omega$ để $U_{Cmax}$
Ta có:
$U_{C}=I.Z_{C}=\dfrac{U}{\omega C\sqrt{R^{2}+(\omega L-\dfrac{1}{\omega C})^{2}}}=\dfrac{U}{\omega C\sqrt{(R^{2}-\dfrac{2L}{C}})+\omega^{2}L^{2}+\dfrac{1}{\omega^{2}C^{2}}}=\dfrac{U}{\sqrt{L^{2}C^{2}\omega^{4}+(R^{2}C^{2}-2LC)\omega^{2}+1}}$
Goị biểu thức trong căn là $f(\omega^{2})$
đê $U_{Cmax}\Leftrightarrow f(\omega^{2}) min \Leftrightarrow \omega^{2}=\dfrac{2LC-R^{2}C^{2}}{2L^{2}C^{2}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Có vể biểu thức điện áp 2 đầu đoạn mạch của bạn hơi dị :) không sao
Bài nè thì rất nhìu tài liệu có chúng minh qua nhung nếu cậu cần mình sẽ chứng minh :)
Do thay đổi f không khác gì thay đổi $\omega$ nên mình sẽ đổi câu hỏi tìm $\omega$ để $U_{Cmax}$
Ta có:
$U_{C}=I.Z_{C}=\dfrac{U}{\omega C\sqrt{R^{2}+(\omega L-\dfrac{1}{\omega C})^{2}}}=\dfrac{U}{\omega C\sqrt{(R^{2}-\dfrac{2L}{C}})+\omega^{2}L^{2}+\dfrac{1}{\omega^{2}C^{2}}}=\dfrac{U}{\sqrt{L^{2}C^{2}\omega^{4}+(R^{2}C^{2}-2LC)\omega^{2}+1}}$
Goị biểu thức trong căn là $f(\omega^{2})$
đê $U_{Cmax}\Leftrightarrow f(\omega^{2}) min \Leftrightarrow \omega^{2}=\dfrac{2LC-R^{2}C^{2}}{2L^{2}C^{2}}$
Thay công thức vào tính Uc max hơi kinh nên không làm nữa.hi
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
phata1pvd C biến thiên Tìm C để $U_{R} MAX$. Bài tập Điện xoay chiều 2
Muộn f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 9
N f biến thiên Tìm f để $U_{AM}$ max Bài tập Điện xoay chiều 8
D C biến thiên Tìm $Z_L$ và $Z_C$ khi thay đổi $C$ để $P_{\max}$ và các yếu tố liên quan. Bài tập Điện xoay chiều 4
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 MBA Tìm điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp để hở khi ta đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá tr Bài tập Điện xoay chiều 1
kt1996 Điều chỉnh C để trong mạch xảy ra cộng hưởng, lúc ấy tìm $U_{R}$ và $U_{L}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm thời điểm thứ 5 để $i_{1}=i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 3
T R biến thiên Tìm $R_2$ để công suất trên đoạn AN là cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 7
NTH 52 f biến thiên Tìm f để $U_{MB}$ nhỏ nhất? Bài tập Điện xoay chiều 2
banana257 L biến thiên Mở K, hãy tìm giá trị của L để $U_{Lmax}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
H Tìm $R$ để trong mạch xảy ra cộng hưởng Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Tìm điện áp hiệu dụng ở cuộn 2 khi để hở Bài tập Điện xoay chiều 1
thehiep Tức thời Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ? Bài tập Điện xoay chiều 4
T C biến thiên Điều chỉnh giá trị của tụ để $U_{RL}$ min .Tìm giá trị của hai đầu cuộn dây và tụ điện . Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Tìm mối liên hệ $f_1,f_2$ để $U_C$ không đổi Bài tập Điện xoay chiều 7
kiemro721119 MBA Thay đổi số vòng ở cuộn thứ cấp, tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây để hở cuộn thứ cấp. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 L biến thiên Tìm $L$ để $U_{AM}$ không phụ thuộc $R$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T C biến thiên Tìm $C$ để $U_{AN}$ cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat C biến thiên Tìm C để mạch cộng hưởng Bài tập Điện xoay chiều 2
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top