Tìm vận tốc dịch chuyển lại gần nhau của các quả cầu.

Bài toán
Cho hai quả cầu và hai sợi chỉ không cách điện , điện tích các quả cầu mất dần một cách chậm chạp theo thời gian với quy luật : $q = q_{0}(1-at)^{\dfrac{3}{2}}$ , trong đó $q_{0}$ là điện tích ban đầu , a là hằng số dương. Tìm vận tốc dịch chuyển lại gần nhau của các quả cầu. ( do điện tích mất dần một cách chậm chạp nên coi các lực tác dụng lên mỗi quả cầu cân bằng)
 
Bài toán
Cho hai quả cầu và hai sợi chỉ không cách điện , điện tích các quả cầu mất dần một cách chậm chạp theo thời gian với quy luật : $q = q_{0}(1-at)^{\dfrac{3}{2}}$ , trong đó $q_{0}$ là điện tích ban đầu , a là hằng số dương. Tìm vận tốc dịch chuyển lại gần nhau của các quả cầu. ( do điện tích mất dần một cách chậm chạp nên coi các lực tác dụng lên mỗi quả cầu cân bằng)
Mình làm thế nè không bít có đúng hay không.
Do người ta hỏi vận tốc theo tư duy dao động điều hòa thì vận tốc là đạo hàm của li độ nên mình nghĩ ra cách nè.
Gọi khoảng cách của mỗi quả cầu đến vị trí 2 quả cầu gặp nhau là x vì vậy x sẽ là một đại lượng điều hòa theo một hàm nào đó của t ta không bít bây h ta sẽ tìm nó xem sao :)
Do điện tích mất dần một cách chậm chạp nên coi các lực tác dụng lên mỗi quả cầu cân bằng vậy ta sẽ viết biể thức lực tác dụng lên mỗi quả cầu, dù có xa nhau nhưng 2 quả cầu vẫn tương tác với nhau bằng lực điện:
$$F=\dfrac{kq^{2}}{R^{2}}=\dfrac{k.q_{o}^{2}.(1-at)^{3}}{4.x^{2}}(1)$$
Lực điện trên sẽ cân bằng với trọng lực tác dụng lên vật trong từng thời điểm khác nhau trọng lực nè tớ biểu diễn thế nè
$$F=m.g.tan\alpha=\dfrac{mgx}{2l}(2)$$
Từ 1 và 2 em giải ra x
$$\Rightarrow x=(\dfrac{2lkq_{o}^{2}.(1-at)^{3}}{2mg})^{\dfrac{1}{3}}$$
Đặt
$$A=(\dfrac{2lkq_{o}^{2}}{2mg})^{\dfrac{1}{3}}$$
Ta được $x=A(1-at)$ đã hoàn thành công việc biểu diễn x thành 1 hàm của t công việc còn lại là đạo hàm biểu thức trên để tìm v chắc bạn làm đk.
Không biết đúng không các thanh niên nghiêm túc của diễn đàn cho y kiến vs anh Li Tee
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình làm thế nè không bít có đúng hay không.
Do người ta hỏi vận tốc theo tư duy dao động điều hòa thì vận tốc là đạo hàm của li độ nên mình nghĩ ra cách nè.
Gọi khoảng cách của mỗi quả cầu đến vị trí 2 quả cầu gặp nhau là x vì vậy x sẽ là một đại lượng điều hòa theo một hàm nào đó của t ta không bít bây h ta sẽ tìm nó xem sao :)
Do điện tích mất dần một cách chậm chạp nên coi các lực tác dụng lên mỗi quả cầu cân bằng vậy ta sẽ viết biể thức lực tác dụng lên mỗi quả cầu, dù có xa nhau nhưng 2 quả cầu vẫn tương tác với nhau bằng lực điện:
$F=\dfrac{kq^{2}}{R^{2}}=\dfrac{k.q_{o}^{2}.(1-at)^{3}}{4.x^{2}}(1)$
Lực điện trên sẽ cân bằng với trọng lực tác dụng lên vật trong từng thời điểm khác nhau trọng lực nè tớ biểu diễn thế nè
$F=m.g.tan\alpha=\dfrac{mgx}{2l}(2)$
Từ 1 và 2 em giải ra x
$\Rightarrow x=(\dfrac{2lkq_{o}^{2}.(1-at)^{3}}{2mg})^{\dfrac{1}{3}}$
Đặt
$A=(\dfrac{2lkq_{o}^{2}}{2mg})^{\dfrac{1}{3}}$
Ta được $x=A(1-at)$ đã hoàn thành công việc biểu diễn x thành 1 hàm của t công việc còn lại là đạo hàm biểu thức trên để tìm v chắc bạn làm đk.
Không biết đúng không các thanh niên nghiêm túc của diễn đàn cho y kiến vs anh Li Tee
Cảm ơn nhung cách làm đó mình chưa được học
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
zopping88 Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
monmaru188 Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được Bài tập Điện tích - Điện trường 2
datanhlg Tìm vận tốc nhỏ nhất để q có thể qua vòng dây? Bài tập Điện tích - Điện trường 6
D Tìm vận tốc êlectron tại $B$? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
W Tìm điện tích mỗi tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Legendary light Tìm độ lệch Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Hải Quân Tìm điện thông? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Nguyễn Minh Hiền Tìm q? Bài tập Điện tích - Điện trường 5
M Tìm khoảng cách hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm lực căng dây tại thời điểm dây treo nghiêng góc lớn nhất sau khi điện trường đổi chiều. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
GS.Xoăn Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích... Bài tập Điện tích - Điện trường 3
K Tìm độ cứng lò xo K để bản B không chạm bản A Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tìm góc hợp và độ lớn của lực lên điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
datanhlg Tìm U để electron không đến được bản đối diện? Bài tập Điện tích - Điện trường 9
SHINE Tìm độ lớn và dấu của q? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Tìm mối quan hệ của Q và t (t là thời gian chuyển động ) Bài tập Điện tích - Điện trường 13
V Hãy tìm tỉ số gia tốc của hạt ở 2 điểm đó Bài tập Điện tích - Điện trường 2
D Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
M Tìm q? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Cloud_Strife_Han Tìm lực tương tác của hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
nguyentronghaiC1K36 Tìm dạng quỹ đạo của e ngay sau đó Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm điều kiện để 4 quả cầu cân bằng trên 4 đỉnh của hình vuông Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm C để $E_C$ = 0 Bài tập Điện tích - Điện trường 0
toanh2201 Tìm điện tích $q_1$, $q_2$. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Hải Quân Xác định vận tốc chuyển động của electron trên quỹ đạo? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
NFS.Poseidon Xác định vận tốc nhỏ nhất của điện tích trong cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Uchiha Sasuke98 Tính vận tốc của các quả cầu khi chúng ở trên cùng mức ngang so với điểm treo . Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top