Hiệu điện thế cực đại trên tụ

Bài toán
Hai tụ điện$C_{1}^{}=3C_{O}^{}$ $C_{2}^{}=6C_{O}^{}$ mắc nối tiếp. Nối 2 đầu bộ tu với pin có E=3v để nạp điện cho bộ tụ rồi ngắt ra và nối bộ tụ với cuộn thuần cảm L. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây bằng $\dfrac{1}{2}$, người ta nối tắt tụ $C_{1}^{}$. Hiệu điện thế cực đại trên tụ $C_{2}^{}$ là
A. $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$
D. $\sqrt{6}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai tụ điện$C_{1}^{}=3C_{O}^{}$ $C_{2}^{}=6C_{O}^{}$ mắc nối tiếp. Nối 2 đầu bộ tu với pin có E=3v để nạp điện cho bộ tụ rồi ngắt ra và nối bộ tụ với cuộn thuần cảm L. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây bằng\dfrac{1}{2}, người ta nối tắt tụ $C_{1}^{}$. Hiệu điện thế cực đại trên tụ $C_{2}^{}$ là
A. $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$
D. $\sqrt{6}$
Lời giải
Ta có điện dung tương đương của bộ tụ là:
$$C=2C_0.$$
Năng lượng ban đầu:
$$W_o=\dfrac{CE^2}{2}=9C_o.$$
Tại thời điểm $i=\dfrac{I_o}{2}$ thì:
$$W_{từ}=\dfrac{W_o}{4}=\dfrac{9}{4}C_o.$$
$$W_{điện}=\dfrac{27}{4}C_o.$$
Nối tắt tụ $C_1$ thì còn lại tụ $C_2$, lúc này phần năng lương điện trường được chia cho 2 tụ, phần của $C_1$ bị mất.
$$W_{C_2}=\dfrac{1}{3} W_{điện}=\dfrac{9}{4}C_0.$$
Gọi U là hiệu điện thế lớn nhất(cực đại) trên tụ $C_2$ sau đó:
$$\dfrac{C_2 U^2}{2}=2.\dfrac{9}{4} C_o.$$
$$\Rightarrow U=\dfrac{3 \sqrt{3}}{2}.$$
Chọn $C$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Sao $W_{c2} $ lại bằng $ \dfrac{1}{3}W_{điện} $ vậy mọi người.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
$I=\dfrac{I_{o}}{2}$ suy ra $W_{t}=\dfrac{1}{4}W_{0} \rightarrow W_{c}=\dfrac{3}{4}W_{0}$
Ta có $\dfrac{W_{c}}{W_{c_1}}=\dfrac{3C_{0}}{2C_{_{0}}}=\dfrac{3}{2}$ (vì $q1=q2$)
$\Rightarrow W_{c_1}=\dfrac{2}{3}W_{c}=\dfrac{2}{3}*\dfrac{3}{4}W_{o}$
theo bt năng lg ta có
$W_{0}=W_{mất}+W^{'}\rightarrow W^{'}=W_{o}-W_{c_1}=\dfrac{1}{2}Wo$

$\Rightarrow \dfrac{1}{2}*2*C_{0}U'^{2}=\dfrac{1}{2}*\dfrac{1}{2}*6CoUo^{2}$
suy ra u=$\dfrac{\sqrt{6}}{2}Uo$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Nguyễn Quốc Hưng Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
21653781 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
HaBang Giá trị của hiệu điện thế ban đầu U của tụ C1 bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
hunghg0 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
datanhlg Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có độ lớn? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
D Hiệu điện thế cực đại hai bản mỗi tụ điện khi K đóng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
D Hiệu điện thế cực đại giữa 2 đầu của mỗi tụ sau khi khóa K đóng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
JDieen XNguyeen Hiệu điện thế cực đại trên tụ $C_2$ của mạch sau đó bằng bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ohana1233 Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Love_is_so_vague Xác định hiệu điện thế trên các tụ điện khi dòng trong mạch lại bằng 0. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
ShiroPin Hiệu điện thế cực đại trên $C_1$ còn lại là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
P Mối liên hệ giữa điện tích và hiệu điện thế? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
N Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Hiệu điện thế cực đại trên cuộn dây của mạch dao động sau đó là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Độ giảm tương đối hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ tương ứng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
H Tính công suất mạch LC khi duy trì dao động với một hiệu điện thế 12V Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
NTH 52 Hiệu điện thế trên tụ là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Tỉ số hiệu điện thế của mạch $LC$ trong hai trường hợp. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
icyangel54 Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 nửa cường độ hiệu dụng thì hđt giữa 2 bản tụ có Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
bui rooney Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ShiroPin Khi điện dung $C_2 = 8.10^{-6} F$ thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
daodongco Suất điện động hiệu dụng lúc này máy phát ra? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
D Suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
N Hiệu ứng Doppler. Vận tốc của ô tô khi tham gia giao thông là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
P Khi ăng-ten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
T Thời gian ngắn nhất để máy nhận lại được tín hiệu từ vệ tinh Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
ShiroPin Nếu cứ sau 10 giờ phải thay pin mới thì có hiệu suất sử dụng pin là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
NhatHau Năng lượng điện trường trong mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
NhatHau Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Cách tích điện áp cực đại giữa hai bản tụ khi cuộn dây có R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
B Khi $C_1= 1 \mu F$ thì suất điện động $E_1=4,5 \mu V$, khi $C_2= 9 \mu F$ thì $E_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện trở R là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Điện trường cực đại trên tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Viết biểu thức điện tích tức thời q, u, i. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện tích cực đại trên tụ sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện áp cực đại trên tụ C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top