Điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H nhất một đoạn bằng bao nhiêu?

Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp A, B dao động cùng biên độ, tần số và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Tại M có AM - BM = 13,5 cm. Ở đó mặt nước không dao động, giữa M và trung trực của AB có 4 vân cực tiểu, cho AB = 16 cm, f= 20 Hz. Hỏi điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H nhất một đoạn bằng bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp A,B dao động cùng biên độ, tần số và cùng pha. coi biên độ sóng không đổi. Tại M có AM - BM = 13,5 cm. Ở đó mặt nước không dao động, giữa M và trung trực của AB có 4 vân cực tiểu, cho AB = 16 cm, f= 20 Hz. Hỏi điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H nhất một đoạn bằng bao nhiêu?
Bài toán nè chỉ cần tính đk $\lambda$ là ok.
Tại M mặt nước không dao động nên điểm M nằm trên cực tiểu.
Lại có giữa M và trung trực của AB có 4 cực tiểu vì vậy M năm ở vân cực tiểu thứ 5 hay $AM-BM=\left(5+\dfrac{1}{2}\right).\dfrac{\lambda}{4}\Rightarrow \lambda$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp A,B dao động cùng biên độ, tần số và cùng pha. coi biên độ sóng không đổi. Tại M có AM - BM = 13,5 cm. Ở đó mặt nước không dao động, giữa M và trung trực của AB có 4 vân cực tiểu, cho AB = 16 cm, f= 20 Hz. Hỏi điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H nhất một đoạn bằng bao nhiêu?
Tại M có AM - BM = 13,5. Giữa M và trung trực của AB có 4 vân cực tiểu $\Rightarrow$ k=4
$13,5=\left(4+0,5\right)\lambda .\lambda =3$
H thuộc AB, gọi AH là $d_{1}^{}$. BH là $d_{2}^{}$
$-16\leq \left(k+0,5\right)\leq 16. \ k max =4$
$d_{1}^{}-d_{2}^{}=\left(4+0,5\right)3$
$d_{1}^{}+d_{2}^{}=16$
$d_{1}^{}14,75$ Suy ra điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H nhất một đoạn 6,75
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tại M có AM - BM = 13,5.giữa M và trung trực của AB có 4 vân cực tiểu => k=4
$13,5=(4+0,5)\lambda .\lambda =3$
H thuộc AB, gọi AH là $d_{1}^{}$. BH là $d_{2}^{}$
$-16\leq (k+0,5)\leq 16. \ k max =4$
$d_{1}^{}-d_{2}^{}=(4+0,5)3$
$d_{1}^{}+d_{2}^{}=16$
$d_{1}^{}14,75$ Suy ra điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H nhất một đoạn 6,75
Đề không hề nói M thuộc AB
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn O và xa O nhất là? Bài tập Sóng cơ 6
Q Điểm đứng yên trên AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn là bao nhiêu cm? Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 10
H Điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H 1 đoạn là Bài tập Sóng cơ 7
H Gọi $O$ là trung điểm của $AB$, điểm đứng yên trên đoạn $AB$ gần $O$ nhất và xa $O$ nhất cách $O$ mộ Bài tập Sóng cơ 3
B Có bao nhiêu điểm cực đại, đứng yên trên nửa đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
B Điểm đứng yên cách xa nhất Bài tập Sóng cơ 3
S Tìm số điểm đứng yên trên $MB$ với $M$ thuộc trung trực của $AB$ Bài tập Sóng cơ 1
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Ba điểm O,P,Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến VTCB Bài tập Sóng cơ 1
B Sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 5
B Thời gian ngắn nhất điểm M hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top