Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=10\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ cm. Trong một chu kì dao động, khoảng thời gian mà tốc độ của vật $v>\dfrac{\sqrt{3}v_{max}}{2}$ là 0,5 s. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng nửa gia tốc cực đại
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Thời gian mà $v>\dfrac{\sqrt{3}.vmax}{2}$ là $\dfrac{T}{6}$.
Từ đó $\Rightarrow \dfrac{T}{3}=0,5(s) \Rightarrow T=0,5.3=1,5(s)$
Vị trí vật có gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại là vị trí $\dfrac{A}{2}$
$\Rightarrow$ khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu dao động đến khi vật qua vị trí có $x=\dfrac{A}{2}$ là $\dfrac{T}{3}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Thời gian mà $v>\dfrac{\sqrt{3}.vmax}{2}$ là $\dfrac{T}{6}$.
Từ đó $\Rightarrow \dfrac{T}{3}=0,5(s) \Rightarrow T=0,5.3=1,5(s)$
Vị trí vật có gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại là vị trí $\dfrac{A}{2}$
$\Rightarrow$ khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu dao động đến khi vật qua vị trí có $x=\dfrac{A}{2}$ là $\dfrac{T}{6}$
Vật bắt đầu đi từ vi trí $\dfrac{A}{2}$ theo chiều âm nên khoảng thời gian ngắn nhất đi từ bao đầu đến $\dfrac{A}{2}$ là $\dfrac{2T}{3}= 1s $ .Đúng ko bác?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Vật bắt đầu đi từ vi trí $\dfrac{A}{2}$ theo chiều âm nên khoảng thời gian ngắn nhất đi từ bao đầu đến $\dfrac{A}{2}$ là $\dfrac{2T}{3}= 1s $ .Đúng ko bác?
Tớ nhầm và đã sửa lại rùi đó.
Còn lời giải của cậu thì cậu cho tớ hỏi định nghĩa chiều âm của cậu là ntn? mà lại ra $\dfrac{2T}{3}$ được nhỉ.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Vật đi theo chiều dương rồi bạn(đi về biên dương) :)
Theo như tớ biết thì ngược kim đồng hồ là chiều dương còn thuận kim đồng hồ là chiều am cậu ạ. Mong cậu đọc lại phần đường tròn đơn vị SGK toán hình lớp mấy tớ ko nhớ rõ nhưng chắc chắn không phải là lớp 12 o:-)o:-)o:-)
Nó đi từ vị trí $+\dfrac{A}{2}$ đến vị trí $+A$ rồi đi xuống vị trí $+\dfrac{A}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Thời gian mà $v>\dfrac{\sqrt{3}.vmax}{2}$ là $\dfrac{T}{6}$.
Từ đó $\Rightarrow \dfrac{T}{3}=0,5(s) \Rightarrow T=0,5.3=1,5(s)$
Vị trí vật có gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại là vị trí $\dfrac{A}{2}$
$\Rightarrow$ khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu dao động đến khi vật qua vị trí có $x=\dfrac{A}{2}$ là $\dfrac{T}{3}$
vật đi về biên âm chứ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nhưng mà thời gian vật về biên dương cho đáp án là 0.5 trong khi vật về biên âm chỉ là 0.25. có một sự nghi ngại nhẹ :sad:
Người ta nói vị gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc cực đại mà $a=-w^{2}.x$ cậu chú ý dấu - của gia tốc thế nên $+\dfrac{A}{2}\neq -\dfrac{A}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
SunShine 98 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời gian cần tìm là? Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm khoảng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 8
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Tìm khoảng thời gian gặp nhau giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp Bài tập Dao động cơ 10
T Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian Bài tập Dao động cơ 9
H Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 4
V Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vật dao dộng điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
GS.Xoăn Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm khoảng cách giữa 2 vật A và B Bài tập Dao động cơ 5
D Tìm khoảng cách xa nhất của hai vật Bài tập Dao động cơ 8
thanh thương Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm khoảng cách 2 vật khi lò xo giãn nhiều nhất. Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách giữa hai vật sau $\frac{5}{\pi}(s)$ từ lúc bắt đầu va chạm là ??? Bài tập Dao động cơ 8
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top