Tính thời gian kể từ lúc ban đầu chuyển động đến lúc m2 dừng lại

Bài toán
Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang gồm lx nhẹ có $k=50N/m$. Một đầu cố định, đầu kia gắn vật $m_1=100g$. Đưa lò xo đến vị trí nén 10 cm. Đặt $m_2=400g$ cạnh $m_1=10g$. Hệ số ma sát =0.05. Tính thời gian từ khi bắt đầu chuyển động cho đến lúc $m_2$ dừng lại
 
Vị trí cân bằng động của hệ vật là: $\left |x \right |=\dfrac{\mu mg}{k}=0,5(cm)$
Vật m2 sẽ tách khỏi m1 sau khi đi qua vị trí lò xo ko biến dạng. Tại đó so với vị trí cân bằng động vật có: $$\left |x \right |=0,5(cm);A'=A-\left |x \right |=9,5(cm);\left |a \right |=\omega ^{2}x=50(cm/s^{2})$$
$$v^{2}=\omega ^{2}(A'^{2}-x^{2})=100(0,095^{2}-0,005^{2})=0,9\Rightarrow W_{d}=\dfrac{m_{2}v^{2}}{2}=0,18(J)$$
Khi vật dừng lại thì công của của lực ma sát thực hiện được đúng bằng động năng
$$\omega _{d}=\mu mgS\rightarrow S=\dfrac{\omega _{d}}{m_{2}\mu gS}=0,9(m)$$
$$\Rightarrow t=\sqrt{\dfrac{2S}{a}}=\sqrt{\dfrac{2.0,9}{0,5}}=\sqrt{3,6}=(s)$$
$$t=\dfrac{T}{4}+\dfrac{arcSin\dfrac{0,5}{9,5}}\omega {}+\sqrt{3,6}=\dfrac{2\pi }{10.4}+\dfrac{\dfrac{3.3,14}{180}}{10}+\sqrt{3,6}=2,06(s)$$
Mình chỉ làm giống như 1 câu trong đề thi KA-2011 thôi, chứ hồi lớp 10 mình học kém vật lý lắm vì nghĩ lý 12 ko liên quan tới lớp 10, nên những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào mà kiến thức liên quan tới lớp 10 mình thường làm kém lắm. Bài này làm theo ý hiểu thôi, nếu sai để mọi người chỉ ra lỗi sai, thanks! :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang gồm lx nhẹ có $k=50N/m$. Một đầu cố định, đầu kia gắn vật $m_1=100g$. Đưa lò xo đến vị trí nén 10 cm. Đặt $m_2=400g$ cạnh $m_1=10g$. Hệ số ma sát =0.05. Tính thời gian từ khi bắt đầu chuyển động cho đến lúc $m_2$ dừng lại
Gia tốc của $m_{2}$:
$$ a_{2}=-\mu g=-0,5 m/s^2$$
Khi 2 vật tách nhau là lúc dao động có gia tốc là $a=-0,5 m/s^2$
$$x=\dfrac{-a}{\omega^2}=0,005=\dfrac{\mu mg}{k}$$
Nên khi đó vật ở vị trí lò xo không biến dạng và có li độ là $0,5cm$ (so với vị trí cân bằng động).
Vận tốc của vật tại vị trí đó
$$v^2=\omega^2\left[ \left(A-\dfrac{\mu mg}{k}\right)^2-x^2 \right]=0,9$$
Thời gian từ lúc 2 vật tách nhau đến khi $m_{2}$ dừng lại
$$t=\dfrac{v}{a}=1,89s$$
Thời $m_{2}$ dừng lại
$$t=\dfrac{T}{4}+\dfrac{\arcsin\dfrac{0,5}{9,5}}{\omega}+1,89=2,06s$$
p/s:Bấm máy tính cũng nhầm kết quả nữa:(
 
Last edited:
Bài toán
Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang gồm lx nhẹ có $k=50N/m$. Một đầu cố định, đầu kia gắn vật $m_1=100g$. Đưa lò xo đến vị trí nén 10 cm. Đặt $m_2=400g$ cạnh $m_1=10g$. Hệ số ma sát =0.05. Tính thời gian từ khi bắt đầu chuyển động cho đến lúc $m_2$ dừng lại
Trả lời:
Bài này tôi đã giải tại đây:
http://vatliphothong.vn/t/2167/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
L Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,5s. Tính Vmax Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
Trà My HVCS Tính thời gian vật đi được quãng đường 18 cm Bài tập Dao động cơ 3
C Tính thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính thời gian ngắn nhất của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
Huy Nguyễn Tính từ t=0, thời gian ngắn nhất để hai điểm sáng gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 4
Bo Valenca Tính khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo nén 1cm lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 3
Louis_lawnrence Tính khoảng thời gian từ lần đầu tiên đến lần thứ $2$ hai vật va chạm với nhau Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tính từ lúc thả vật,thời gian vật đi được quãng đường 27,5 cm là? Bài tập Dao động cơ 1
A Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$. Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Tính khoảng thời gian (theo đồng hồ chạy đúng) chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Tính khoảng thời gian từ lần thứ 3, hai chất điểm gặp nhau đến lần gặp nhau thứ 4 của hai chất điểm Bài tập Dao động cơ 2
N Tính thời gian từ khi thả đến khi vật $m_2$ dừng lại Bài tập Dao động cơ 8
__Black_Cat____! Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động? Bài tập Dao động cơ 15
kingkoong Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6s Bài tập Dao động cơ 5
H Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng đường $27,5cm$ là Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$ Bài tập Dao động cơ 5
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
CrapWolf Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 16
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$ Bài tập Dao động cơ 6
bongdem4996 Tính tốc độ của m ở thời điểm đó? Bài tập Dao động cơ 5
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
Del Enter Hãy tính vận tốc của vật ở thời điểm $t + \dfrac{1}{3}$s. Bài tập Dao động cơ 1
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm vật đã đi được quãng đượcng 3cm tính từ lúc t=0 bằng. Bài tập Dao động cơ 1
haninso Tính tốc độ lớn nhất của vật sau thời điểm t=21,5s Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
D Tính từ thời điểm ban đầu $t = 0$ đến thời điểm $t_{2}$ chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng mấy lần? Bài tập Dao động cơ 5
N Tính từ thời điểm buông vật Bài tập Dao động cơ 0
L Tính từ lúc ban đầu, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm: Bài tập Dao động cơ 1
adamdj Tính khoảng cách giữa hai vật khi vật $m_1$ đổi chiều gia tốc lần thứ hai tính từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
triminhdovip137 Tính công suất tức thời cực đại Bài tập Dao động cơ 3
me gusta Hãy tính $x$ và $v$ sau thời điểm trên là $\pi/16s$ Bài tập Dao động cơ 23
D Tính quãng đường vật đi được cho đến thời điểm lực đẩy đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 2
H Tính chu kì và độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm $t=\frac{\pi}{20}$ Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top